Rådgiver / Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til seksjon for budsjett og virksomhetsstyring søker vi etter to engasjerte rådgivere. Seksjonen har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av Statsbyggs drifts- og investeringsbudsjett, mål- og resultatstyring, kvalitetsledelse og internkontroll. Til seniorrådgiverstillingen søker vi etter en kandidat med bred erfaring fra virksomhetsstyring. Til rådgiverstillingen søker vi etter en nyutdannet kandidat eller en kandidat med noen års erfaring.

Arbeidsoppgaver
 • Koordinere Statsbyggs virksomhetsstyring og –rapportering
 • Tilrettelegge og bistå i arbeidet med risikoanalyser og virksomhetsplan
 • Utvikling av kvalitetssystemet og styringsprosesser
 • Kvalitetsledelse og internkontroll
 • Analyser
 • Tilretteleggende arbeid for styringsdialog med eierdepartementet
 • Avhengig av utdanning og erfaring vil det også kunne inngå oppgaver innenfor driftsbudsjett og -rapportering
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdannelse på masternivå som for eksempel statsvitere, samfunnsøkonomer, samfunnsvitere eller siviløkonomer. Andre utdannelser kan også være aktuelle.
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • For seniorrådgiverstillingen ønskes også følgende kvalifikasjoner:
 • Erfaring med utvikling og vedlikehold av kvalitetssystemer
 • Erfaring med mål- og resultatstyring
 • Internkontrollkompetanse
 • God system- og IKT-kompetanse
Personlige egenskaper
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Omgjengelig og gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og leveringsdyktig
Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø og gode karrieremuligheter.
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger, samt tilbud om boliglån
 • Stillingene plasseres i statens lønnsregulativ i kode 1434 rådgiver/ 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr 482.500 til kr 722 400,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes
 • Arbeidssted vil være ved hovedkontoret sentralt plassert i Byporten i Oslo
 • Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Kontaktpersoner

Camilla Aarøe Hellebust
Telefonnummer: (+47) 482 62 767
Marianne Fålun
Telefonnummer: (+47) 959 64 627

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere stillinger