Rådgiver / Seniorrådgiver Klimaprogrammet, Konsernstab Strategi sikkerhet og miljø

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med spennende prosjekter knyttet til luftfart og klima? 

Avinor søker rådgiver/seniorrådgiver til Klimaprogrammet i Konsernstab Strategi, sikkerhet og miljø 

Avinor skal styrke sitt arbeid med å redusere klimagassutslipp fra luftfarten og søker etter deg som har god kunnskap om klimapolitikk, samferdselspolitikk og næringspolitikk. Vi ønsker en erfaren, analytisk og selvstendig medarbeider som kan lede prosjekter og analyser særlig knyttet til bærekraftig biodrivstoff til luftfart. Du vil også involveres i prosesser knyttet til elektriske fly, og andre klimaprosjekter.  

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø preget av høyt faglig nivå. Stillingen inngår i det nyopprettede Klimaprogrammet i Konsernstab Strategi, sikkerhet og miljø. Klimaprogrammet er konsernovergripende og krever god dialog internt og eksternt. Vi søker derfor etter en person med god fagkunnskap og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Arbeidet forutsetter interesse og forståelse for Avinors samfunnsoppdrag og rammebetingelser, og gir gode muligheter for faglig utvikling.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Være drivkraft i Avinors arbeid med bærekraftig biodrivstoff til luftfarten 
 • Prosjektledelse  
 • Bistå i prosjekter knyttet til elektrifisering av luftfarten og andre klimaprosjekter  
 • Bidra i kommunikasjonsarbeid knyttet til luftfart og klima  
 • Være Avinors representant i Innovasjons- og FoU-prosjekter 
 • Bidra i stabens øvrige analyse-, utrednings- og rapporteringsoppgaver  

Kvalifikasjoner og erfaring: 

 • Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå, alternativt dokumenterbar erfaring og resultater innenfor området  
 • Prosjektledererfaring 
 • Meget god kunnskap om klimapolitikk og problemstillinger knyttet til biodrivstoff og bærekraftig utvikling   
 • Sikker skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • God kjennskap til, og interesse for samferdsels-, nærings- og distriktspolitikk  

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra utrednings- og analysearbeid 
 • Erfaring fra arbeid med næringslivets samfunnsansvar   
 • Kjennskap til og interesse for entreprenørskap, FoU- og innovasjonsarbeid  

Egenskaper: 

 • Sterk faglig autoritet og integritet  
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper  
 • God gjennomføringsevne  
 • Nytenkende, kreativ og analytisk  
 • Vant til å jobbe både selvstendig og i prosjekter 
 • Stillingen er et midlertidig engasjement på 3 år. 

Kontaktpersoner

Margrethe Snekkerbakken
Konserndirektør Strategi
Telefonnummer: +47 90119245
Olav Mosvold Larsen
leder av klimaprogrammet
Telefonnummer: +47 91606461

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger