Rådgiver/ seniorrådgiver - kildesikkerhet og strålebruk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har et viktig samfunnsoppdrag og jobber både nasjonalt og internasjonalt for å redusere skadelige virkninger av stråling.

Avdeling strålevern og måletjenester består av tre fagseksjoner og en stab, til sammen ca. 40 personer. Avdelingen er ansvarlig for forvaltning av strålevernloven med forskrifter, overvåkning av pasientdoser og yrkesdoser, og for DSAs måletjenester. Seksjon kildesikkerhet, strålebruk og UV (KSU) jobber for å sikre forsvarlig bruk og håndtering av strålekilder innen bl.a. industri, forskning og veterinærmedisin. Seksjonen gir godkjenninger, fører tilsyn og holder løpende oversikt over strålekilder og yrkesdoser i Norge. Seksjonen arbeider også for å forebygge UV-indusert hudkreft og påser at befolkningen ikke utsettes for skadelige virkninger av elektromagnetiske felt fra høyspentanlegg og trådløs teknologi. Seksjonen har for tiden 11 ansatte. 

Vi har nå 1-2 ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver knyttet til forvaltning og tilsyn med ioniserende strålekilder til industrielle, forskningsmessige og veterinærmedisinske formål.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Hovedsakelig knyttet til bruk av ioniserende strålekilder til industrielle, forskningsmessige og veterinærmedisinske formål
 • Føre tilsyn
 • Forvaltning herunder saksbehandling 
 • Være faglig oppdatert på seksjonens arbeidsområder
 • Formidle, drive veiledning og informasjonsarbeid
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora
 • Bidra i utviklingsprosjekter, regelverksutvikling og i seksjonens øvrige arbeid
 • Reisevirksomhet i inn- og utland må påregnes i tilknytning til tilsyn, møter og faglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • har mastergrad eller høyere grad innen realfag, gjerne med strålevern i fagkretsen. Vi ser spesielt etter personer med bakgrunn i fysikk, men også annen realfaglig bakgrunn kan være aktuell.
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

 I tillegg er det en fordel om du:

 • har erfaring fra strålebruk i virksomheter
 • har erfaring fra offentlig forvaltning
 • har erfaring fra tilsyn/revisjoner
 • kan sikkerhetsklareres til nivå hemmelig 
 • har førerkort klasse B
 • kan gjennomføre grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for å kunne reise offshore i tilsynssammenheng

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.          

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • kan arbeide systematisk, effektivt og selvstendig
 • blir engasjert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har evne til å arbeide tverrfaglig og liker å jobbe sammen med andre
 • tar utfordringer og raskt setter deg inn i nye oppgaver 

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer på et område som er viktig for samfunnet
 • En utfordrende stilling med varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger 
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr 520.000 - 650.000,- per år avhengig av kvalifikasjoner.
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse  
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Kontaktpersoner

Hanne Kofstadmoen
Avdelingsdirektør
Mobil: 996 26 262
Sindre Øvergaard
Seksjonssjef
Mobil: 476 13 491

Hvem er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 115 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no