Rådgiver/ seniorrådgiver innen romvirksomhet - kapasiteter, trender og utvikling.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. januar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som er interessert i og ønsker å jobbe med analyser innen et spennende fagområde:

Romvirksomhet – kapasiteter, trender og utvikling.

Arbeidsoppgaver

Din hovedoppgave vil være å analysere, vurdere og videreformidle forhold knyttet til trusler mot norske og alliertes sikkerhetsinteresser fra romrelaterte kapasiteter og operasjoner, inkludert tilhørende infrastruktur. 

 • Analysere og formidle etterretninger til nasjonale beslutningstakere
 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet med øvrig virksomhet
 • Anvende og utvikle avanserte analysemetoder og løsningsverktøy

Kvalifikasjoner

 • For seniorrådgiver:
  • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på master- eller doktorgradsnivå innen teknisk-/naturvitenskapelige fag. Eksempler kan være romfysikk, romteknologi og satellitteknologi.
  • Minst 5 års relevant arbeidserfaring
 • For rådgiver:
  • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå innen teknisk-/naturvitenskapelige fag. Eksempler kan være romfysikk, romteknologi og satellitteknologi.  

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra forskning og utvikling relatert til romvirksomhet
 • Erfaring fra forskning og utvikling relatert til militær teknologi/forsvarsindustri
 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Meget god evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Meget god vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Gode engelskkunnskaper

Vi tilbyr

 • Seniorrådgiver (kode 1364): Lønn: kr 677 000- 864 500 (lønnstrinn 71-81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale, avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • Rådgiver (kode 1434): Lønn: kr 604 400- 714 000 (lønnstrinn 65-74).

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 450

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger