Rådgiver/ seniorrådgiver HR analyse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Statens Vegvesen skal vi utvikle organisasjonen basert på innsikt, systematiske analyser og prognoser. Dette krever gode beslutningsunderlag. Avdeling for HR og utvikling ønsker å styrke vår analytiske og kunnskapsbaserte tilnærming til strategisk HR-arbeid, og leter etter deg som kan løfte Statens vegvesen innenfor dette området. 

Stillingen inngår i avdelingsdirektørens stab, og du vil jobbe på tvers av avdelingens 5 seksjoner. 

Du kan gjerne være nyutdannet, men du har god metodekompetanse knyttet til analyser av datasett, og du drives av å utvikle kunnskapsunderlag for å levere effektivt og målrettet.

Vi har et stort tilfang av data gjennom ulike systemer, undersøkelser og målinger. Denne informasjonen ønsker vi å bruke til styringsinformasjon og gode beslutningsgrunnlag innenfor HR-området.  Du vil ha tett samarbeid med etatens øvrige miljøer innenfor analyse og virksomhetsstyring.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide statistikk, prognoser og analysemateriell blant annet til bruk i utvikling og oppfølging av HR-relaterte tema
 • Formidle og presentere statistikk, analyser og komplekse sammenhenger på en enkel og visuell måte
 • Hente ut datagrunnlag og lage rapporter, og videreutvikle våre HR-data
 • Rådgi ledere og beslutningstagere på indikatorer og måltall basert på fakta og innsikt
 • Etablere analysemodeller for å forutsi trender, presentere modeller/analyser og underbygge disse for ledelsen
 • Måle effekter knyttet til tiltak 
 • Utarbeide analyser knyttet til bla. strategisk bemanningsplanlegging, kompetansestyring og innenfor lønns-/ personalområdet 
 • Utvikle løsninger for innsikt og analyse knyttet til HR-data
 • Bidra i gjennomføring og analyser av kvantitative undersøkelser

Kvalifikasjonskrav

Du har høyere relevant utdanning fra universitet/høgskole på minimum masternivå, gjerne innenfor samfunnsvitenskapelige fag eller samfunnsøkonomi. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du har erfaring med analyse og innsikt, har inngående kvantitativ metodekompetanse og er trygg i bruk av analyseverktøy (eks. SPSS, SAS, R), PowerBI, Powerpoint og Excel.

Stillingen krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi legger vekt på at du:

 • Er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • Har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • Evner å forstå detaljer, men samtidig kunne se helhet
 • Har gode kommunikasjonsevner

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • en god onboarding for å komme raskt inn i rollen
 • mulighet til å videreutvikle deg i rollen gjennom målrettet utviklings- og kompetansetilbud
 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø og fleksible ordninger
 • gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Ken Gøran Bjørk på tlf : 93007707.

Kontaktpersoner

Ken Gøran Bjørk
Avdelingsdirektør
Mobil: 930 07 707

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger