Rådgiver samferdselsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Samfunnsplanlegging har ca. 40 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø med ansvar for kommunens arealplanlegging og forvaltning etter plan- og bygningsloven samt oppgaver innen samferdsel. Asker kommune er en fremtidsrettet og inkluderende kommune hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn i den raskt voksende Osloregionen. Asker har en bevisst strategi om vekst og utvikling i og rundt kollektivknutepunktene. Gjennom kommunen går store europaveier og viktige fylkesveier der det pågår interessante planprosesser med vesentlig betydning for lokalsamfunnsutviklingen. Vi søker deg med interesse for bærekraftig samfunnsutvikling der miljøvennlig kollektivtilbud og effektiv samferdselsplanlegging er vesentlig. Syntes du at dette høres spennende ut, vil vi gjerne høre fra deg. 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver i samferdselssaker i et tverrfaglig samferdselsmiljø 
 • Saksbehandle overordnede planer etter plan- og bygningsloven, samferdselsplaner
 • Utføre egne samt følge opp og bidra i andres overordnede plan- og utredningsoppgaver innenfor byutvikling, med spesielt vekt på samferdsel/samordnet areal og transport, trafikk, mobilitet og logistikk.
 • Delta i interkommunale og regionale nettverk innen samferdsel og areal og transport 
 • Deltagelse i kommunens samarbeidsprosjekt om el-ferge/hurtigbåt på Oslofjorden
 • Koordinere og utarbeide høringsuttalelser til planforslag og utredninger innenfor areal og transport.
 • Annen kommunal samferdselsplanlegging.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen samferdselsplanlegging, helst på mastergradsnivå, herunder sivilingeniør, arealplanlegger mm. Erfaring innen samferdselsplanlegging kan veie opp for manglende formal kompetanse
 • Relevant praksis innenfor fagområdet med kjennskap til plan- og forvaltningsrett vektlegges
 • Erfaring i å lede og koordinere samferdselsplaner og prosjekter er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid på strategisk nivå i offentlig sektor er ønskelig
 • Nysgjerrig og med evne til å drive fram utvikling i samsvar med kommunens strategier og planer
 • God forståelse for offentlig administrasjon og tjenesteyting
 • God forståelse om samspillet mellom politikk og administrasjon 
 • God framstillings- og formidlingsevne på norsk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Er engasjert i bærekraftig samfunnsutvikling og opptatt av å påvirke lokalsamfunnet til beste for innbyggerne og samfunnet
 • Er nytenkende og evner å se helhet og tenke strategisk, men kan også fordype deg i detaljer
 • Har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og har en fleksibel arbeidsform
 • God arbeidskapasitet og trives med høyt tempo 
 • Er glad i utfordringer og har pågangsmot, initiativrik og løsningsorientert 
 • Har evne til å arbeide målrettet, effektivt, strukturert og selvstendig
 • Klarer å levere resultater, både på tid og kvalitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver innen samfunnsplanlegging i en spennende vekstkommune
 • Et dyktig og engasjert tverrfaglig fagmiljø med gode samarbeidsforhold og godt sosialt miljø
 • Store påvirkningsmuligheter for utforming av morgendagens samfunn 
 • Oppgaver i dynamikk mellom politikk og administrasjon
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelige lokaler på Trekanten, i Asker sentrum, med gangavstand til Asker stasjon
 • Lønn etter avtale

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Kontaktpersoner

Marte Helene Lie
Virksomhetsleder
Telefonnummer: +47 901 30 531

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.