Rådgiver samferdsel - kollektivtiltak - bypakke Ålesund

Stillingsbeskrivelse

100 % fast stilling ledig.

Vi søker etter en medarbeider til kommunens satsing på kollektivtrafikk og miljøvennlig transport og arbeidet med bypakke Ålesund.

Det framtidige kollektivkonseptet for Ålesundområdet er kalt «Prioritert buss». Dette innebærer, i tillegg til nytt og forbedret driftsopplegg, små og store fremkommelighetstiltak for bussen langs hovedkollektivaksen. Det er særlig disse tiltakene det er behov for å utrede nærmere og planlegge slik at gjennomføring kan starte så snart som mulig. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med Vegvesenet og fylkeskommunen.

Bypakke Ålesund er vedtatt av bystyret og har store ambisjoner når det gjelder overgang til miljøvennlig transport. Bypakken starter etter planen opp i løpet av 2021 og er et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Vegvesenet. Kommunen har, sammen med samarbeidspartnerne ansvaret for planlegging av flere av prosjektene, herunder sykkeltiltak og fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken.

Stillingen er plassert i stabsområde for strategi, samfunns- og næringsutvikling i nye Ålesund kommune. Fram til nye Ålesund kommune etableres 1.1.20 vil stillingen være plassert i rådmannens stab.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og planlegge fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk i bypakke Ålesund, både gjennom eget arbeid og styring av oppdrag som gjennomføres av andre parter.
 • Samarbeide med Statens vegvesen og fylkeskommunen om kollektivtiltak
 • Samarbeide med kommunens ulike fagmiljø, blant annet innenfor by- og stedsutvikling, veg, og anlegg om konkrete tiltak.
 • Bidra inn i arbeidet med FNs bærekraftmål og kommunens deltakelse i United smart City-programmet.
 • Delta i kommunens øvrige arbeid med miljøvennlig mobilitet.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå (kollektivplanlegging, vegplanlegging, ingeniør, arkitektur/landskapsarkitektrur, fysisk planlegging). Erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.
 • Erfaring fra noen av fagområdene: transportplanlegging, vegplanlegging, prosjektering av veganlegg, arealplanlegging.
 • Erfaring med prosjektledelse og tverrsektorielt samarbeid.

Personlige egenskaper

I tillegg til kvalifikasjoner og arbeidserfaring vil personlig egnethet bli vektlagt, herunder:

 • Resultatorientert og målrettet.
 • Evne til å arbeide selvstendig, og være selvgående.
 • Gode samarbeidsevner, like å jobbe i team.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Nødvendig opplæring og støtte.
 • Mulighet til å opparbeide deg stor kontaktflate.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Lønn vurderes ut fra avtale og ansiennitet.

Kontaktpersoner

Anne Mette Liavåg
Plan- og strategisjef
Liv Kjersti Finholt
Kommuneplanlegger
Telefonnummer: +47 70 16 20 15

Hvem er Ålesund kommune?

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 48.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.800 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

Les mer om Ålesund kommune og se flere ledige stillinger