Rådgiver regional planlegging med GIS-kompetanse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Planseksjonen i fylkeskommunens regionalsektor søker ny rådgiver innen regional planlegging.

Regionale planer utvikles på områder med behov for samordnet politikk og behov for felles innsats på tvers av kommuner. Planseksjonen gjennomfører akkurat nå revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold i samspill med kommunene, regionale myndigheter og næringsliv.

Regionalsektoren kan tilby et tverrfaglig miljø med kompetente, sosiale og samfunnsorienterte kollegaer. Sektoren har varierte oppgaver som spenner fra regional areal- og samferdselsplanlegging til næringsutvikling og arbeid med klima- og miljø.

Planseksjonen skal være faglig i front innenfor overordnet arealplanlegging, og skal gi veiledning til kommunene både knyttet til fag og prosess. Samarbeid og dialog med kommuner og øvrige myndigheter er en viktig
del av arbeidet. Vi ønsker å styrke seksjonen med en engasjert planlegger med planfaglig bakgrunn og erfaring.

Regionalsektoren som helhet har behov for å styrke kompetansen innen bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS). I stillingen ligger mulighet til å få påvirke og utvikle avdelingens strategiske analysearbeid, i samspill med andre kompetanse-og fagmiljø i organisasjonen. Kjennskap til og/eller interesse for bruk av GIS som verktøy for samfunnsplanlegging vil være en fordel.

Planseksjonen tilbyr faglig utvikling, stor innflytelse på fordeling av ansvar, og mulighet til å forme egne oppgaver. Vi ønsker oss en kollega med stort faglig engasjement som har lyst til å bidra i arbeidet med å utvikle fremtidens
Vestfold.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle seksjonens bruk av analyse og digitale kartdata, blant annet ved hjelp av GIS. 
 •  Følge opp regionale arealplaner Innenfor temaer som kystsone, handel, byutvikling og arealplanlegging.
 •  Lede og delta i ulike samarbeidsprosesser og -prosjekter med kommuner og øvrige parter.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, for eksempel samfunnsgeograf, arealplanlegger, sivilingeniør, urbanist,
  landskapsarkitekt. 
 • Erfaring fra samfunns- og arealplanlegging
 • Erfaring med bruk av GIS-verktøy vil være en fordel

 

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og samarbeidsvillig
 • Selvstendig, strukturert og målrettet
 • Trives med å skape resultater i samarbeid med andre
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Vi tilbyr

 • Et utfordrende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Engasjert fagmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn og fleksible arbeidstidsordninger
 • Lyse, trivelige lokaler sentralt i Tønsberg

 

Annet

 • Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de
  til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Vi gjør oppmerksom på at arbeidssted kan endres som følge av
  regionsammenslåing.

Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn,
evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden.

Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju.

Informasjon om bruk av elektronisk Søknadsskjema

Opplysninger om dine "Personalia" og CV lagres i din brukerprofil under fanen "Meg selv".

Vi anbefaler å skrive søknadsteksten i f.eks. word (unngå strekpunkter o.a.) før du starter. Deretter kopierer/limer du inn teksten i søknaden.

Selve søknaden lagres ikke før du har avsluttet med "Send søknad". Mellomlagring er dessverre ikke mulig.

Kontaktpersoner

Jørn Rangnes
Ass.direktør
Mobil: 930 18 179
Linda Lomeland
Plansjef
Mobil: 941 74 334

Hvem er Vestfold fylkeskommune?

Vestfold fylkeskommune har ansvar for oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Det er omtrent 2200 medarbeidere i fylkeskommunen, hvorav rundt 1700 i utdanningssektoren.