Rådgiver RAMS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen. Avdelingen Plan og utredning jobber med tekniske hovedplaner og kommunedelplaner for InterCity-utbyggingen. Teknikk og konsept er en teknisk avdeling som stiller krav og gir veiledning for å sikre en helhetlig planlegging av InterCity-satsningen.

Vi søker nå etter en RAMS-rådgiver på utbyggingsprosjektene Kleverud-Sørli-Åkersvika. RAMS-rådgiver i prosjektet skal planlegge og gjennomføre hensiktsmessige RAMS-aktiviteter, og assistere prosjektledelsen i alle spørsmål relatert til RAMS Stasjoneringssted vil fram til februar-mars 2020 være i Oslo, deretter på prosjektkontoret på Tangen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede gjennomføringen av prosjektets RAMS-aktiviteter, inkludert utarbeidelse av relevante beslutningsunderlag for tiltaksforslag.
  Ivareta krav til RAM og sikkerhet i anskaffelsesprosesser, og delta i evaluering av mottatte tilbud.
  Lede RAMS-arbeidet i prosjektet slik at alle relevante krav gitt i jernbanelovgivningen og i Bane NORs styringssystem ivaretas.
  Lede oppfølging av RAMS-aktiviteter utført av leverandører (prosjekterende rådgivere, totalentreprenører og utførelsesentreprenører).
  Lede byggherres arbeid med utarbeidelse, oppfølging og koordinering av risiko

 • og RAM-analyser, og følge opp tilsvarende arbeid hos leverandører
  Lede byggherres arbeid med å holde farelogg, RAM-logg og systemkravspesifikasjon oppdatert, og følge opp tilsvarende arbeid hos leverandører
  Lede arbeidet med tillatelsesprosessene mot Statens jernbanetilsyn, inkludert utarbeidelse av meldinger og søknader
  Bidra i Utbyggingsdivisjonens fagnettverk for RAMS, inkludert deling av beste praksis og relevante utviklingsaktiviteter
  Andre prosjektrelaterte oppgaver relatert til styring av sikkerhet og tilgjengelighet på jernbanen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på Master-/Bachelornivå innen relevant fagområde. Demonstrert realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning.
  Minst 2 år relevant arbeidserfaring
  God kunnskap om jernbanelovgivningen og relevante standarder (f.eks EN 50126, 50128 og 50129)

Personlige egenskaper

 •  Strukturert og analytisk
  Omgjengelig, fleksibel, positiv
  Evne til å jobbe selvstendig og å selv se og initiere oppgaver
  Gode samarbeids

 • og kommunikasjonsevner
  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier; åpen, engasjert, nytenkende og respektfull

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
  Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  Konkurransedyktige lønns-, pensjons
 • og forsikringsvilkår
  Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
  Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Arnstein Skogset
Fagleder RAM og Sikkerhet
Telefonnummer: 934 83 902
Gunnar Sletten
Prosjektleder
E-postadresse: slegun@banenor.no
Telefonnummer: 951 81 301

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger