Rådgiver RAMS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.
Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er høst 2019. De første togene skal etter planen gå i desember 2024.

Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad (SMS) har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som totalentreprise (NTK 15) med oppstart 2019, mens jernbanetekniske arbeider settes ut i markedet som utførelsesentreprise og har planlagt oppstart i 2021, med unntak av signalanlegget som skal leveres av Thales som avrop på rammeavtale (NTK 07). Forberedende arbeider startet på sensommeren 2017 og vil pågå fram til sommeren 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i gjennomføringen av prosjektets RAMS-prosess og tilhørende RAMS-aktiviteter, inkludert utarbeidelse av beslutningsunderlag for tiltaksforslag.
 • Bistå med utarbeidelse av anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag for å ivareta RAMS.
 • Følge opp RAMS-aktiviteter utført av leverandører (prosjekterende rådgivere og totalentreprenører/utførelsesentreprenører).
 • Bidra til at RAMS-arbeidet i prosjektet ivaretar alle relevante krav gitt i jernbanelovgivningen og i Bane NORs styringssystem.
 • Bistå med utarbeidelse, oppfølging og koordinering av risiko og RAM-analyser
 • Bistå med å holde farelogg, RAMlogg og systemkravspesifikasjon oppdatert
 • Bidra i tillatelsesprosessene mot Statens jernbanetilsyn, inkludert utarbeidelse av meldinger og søknader
 • Bidra i Utbyggingsdivisjonens fagnettverk for RAMS, inkludert deling av beste praksis og relevante utviklingsaktiviteter
 • Andre prosjektrelaterte oppgaver relatert til styring av sikkerhet og tilgjengelighet på jernbanen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra Universitet/Høgskole på bachelor-/masternivå innen tekniske fag eller sikkerhetsfag
 • Erfaring med RAMS
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Analytisk
 • Fremdriftsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og å selv se og initiere oppgaver
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Helhetstenkende og løsningsorientert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Kaja Eidet Eikeland
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 468 63 913
Tron Skarpenes
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 932 51 103

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon