Rådgiver - Rådmannen, grunnseksjonen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ålesund kommune har ledig en 100 % fast stilling knyttet til kommunens arbeid med grunnerverv. Stillingen er organisatorisk knyttet til rådmannen og inngår i seksjon for grunn. 

Ålesund kommune er inne i en prosess for å slå seg sammen med fire andre nabokommuner og stillingens organisatoriske plassering kan endres som følge av denne prosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt varierende og selvstendige oppgaver innenfor området grunnerverv samt kjøp/salg og bortleie av kommunalt areal.
 • Stillingen vil også måtte gjennomføre forhandlinger og utarbeide avtaler som en del av dette arbeidet.
 • Det vil være et tett samarbeid med kommunens virksomheter som forvalter faste eiendommer, kommuneadvokatkontoret og ulike tekniske virksomheter.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, f.eks. jordskiftekandidat, ingeniør eller jurist.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med eiendomsrettslige forhold, men det er ikke et krav.
 • Personlige egenskaper
 • Stillingen innebærer mye kontakt mot eksterne og interne aktører og vi vil vektlegge gode evner til samarbeid og dialog og gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Du må også kunne arbeide selvstendig og systematisk.

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig utvikling.
 • Pensjonsordning i KLP med 2 % innskudd av lønn.
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Egil Steinhovden
Overingeniør
Telefonnummer: (+47) 70 16 26 37
Ronny Frekhaug
Kommunalsjef
Telefonnummer: (+47) 70 16 20 15

Hvem er Ålesund kommune?

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 48.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.800 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.