Rådgiver prosjektkvalitet og SHA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg søker en erfaren rådgiver for prosjektkvalitet og SHA ifm gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter på Ørland og Evenes flystasjon. Stillingen rapporter til leder plan og utbygging i Forsvarsbygg kampflybase. Arbeidssted vil være Ørland, Evenes eller Oslo. Etter at de aktuelle prosjekter relatert til etablering av kampflybase er ferdigstilt vil arbeidssted etter nærmere avtale være enten Oslo, Bergen, Hamar, Bodø eller Bardufoss

Reisevirksomhet må påregnes.

 

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre god kvalitetsstyring, avvikshåndtering og forbedringsarbeid i prosjektene, i henhold til Forsvarsbyggs kvalitetssystem og med særlig vekt på Byggherreforskriftens krav.
 • Opplæring og veiledning for prosjektledere og -deltakere
 • Kontroll og inspeksjoner i alle prosjektets faser
 • Erfaringsoverføring og videre utvikling av styringssystem for kvalitet og SHA.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå.
 • Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra og god kjennskap til kvalitetsstyring innen bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Erfaring med og god kjennskap til Byggherreforskriften
 • Ønskelig med relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Ønskelig med dokumentert kompetanse om Byggherreforskriften.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO secret

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Initiativrik og ansvarlig

 

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) fra kr. 569 000 til kr. 792 000. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Jens Levi Moldstad
Telefonnummer: (+47) 911 66 597
Olaf Dobloug
Telefonnummer: (+47) 906 97 510

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere stillinger