Rådgiver prosjektkvalitet og SHA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg søker en erfaren rådgiver for prosjektkvalitet og SHA ifm gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter på Ørland og Evenes flystasjon. Stillingen rapporter til leder plan og utbygging i Forsvarsbygg kampflybase. Arbeidssted vil være Ørland, Evenes eller Oslo. Etter at de aktuelle prosjekter relatert til etablering av kampflybase er ferdigstilt vil arbeidssted etter nærmere avtale være enten Oslo, Bergen, Hamar, Bodø eller Bardufoss

Reisevirksomhet må påregnes.

 

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre god kvalitetsstyring, avvikshåndtering og forbedringsarbeid i prosjektene, i henhold til Forsvarsbyggs kvalitetssystem og med særlig vekt på Byggherreforskriftens krav.
 • Opplæring og veiledning for prosjektledere og -deltakere
 • Kontroll og inspeksjoner i alle prosjektets faser
 • Erfaringsoverføring og videre utvikling av styringssystem for kvalitet og SHA.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå.
 • Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra og god kjennskap til kvalitetsstyring innen bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Erfaring med og god kjennskap til Byggherreforskriften
 • Ønskelig med relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Ønskelig med dokumentert kompetanse om Byggherreforskriften.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO secret

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Initiativrik og ansvarlig

 

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) fra kr. 569 000 til kr. 792 000. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Jens Levi Moldstad
Telefonnummer: (+47) 911 66 597
Olaf Dobloug
Telefonnummer: (+47) 906 97 510

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som ei vidareutdanning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du også gjer. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg. Vi er til for menige og befal og medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.