Prosjekteierstyring rådgiver

Prosjekteierstyring rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR har en sterk økning i prosjektporteføljen med en betydelig mengde prosjekter som skal planlegges og gjennomføres i tiden fremover. Utbyggingsdivisjonen har ambisjoner om å være et ledende miljø innenfor gjennomføring av infrastrukturprosjekter, med utstrakt styring og kontroll i prosjektgjennomføringen. For å kunne innfri på dette trenger vi deg som er en dyktig og ambisiøs ressurs innenfor fagområdet prosjekteierstyring. Du vil få en sentral rolle i Utbyggings arbeid opp mot avtalestyring mot Jernbanedirektoratet og vil ha en tett dialog med prosjekter og ledere på tvers av organisasjonen.

Du vil være ansatt i Utbyggingsdivisjonen, men jobbe på et bredt område i Bane NOR.

Stillingen rapporterer til leder Eierstyring i Økonomi og Styring divisjon Utbygging.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå Virksomhetsstyring med gjennomgang og klarering av avtaler fra Jernbanedirektoratet som tildeles Utbygging sin prosjektportefølje
 • Bistå Utbyggingsdirektør og prosjektene med endringsstyring opp mot avtalene med Jernbanedirektoratet
 • Bistå med å utarbeide prosjektbestillinger til prosjektene på vegne av Utbyggingsdirektør
 • Kontroll og gjennomgang av prosjektstyringsdokumenter (PSD)
 • Bistå i gjennomføring av uavhengige prosjektgjennomganger (UPG)
 • Bistå i utvikling og kontinuerlig forbedring av styringsdokumenter innenfor fagområdet Prosjekteierstyring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra deltakelse i planlegging og/eller utførelse av Jernbaneprosjekter
 • Kompetanse innenfor fagområdet prosjektledelse og/eller prosjekteierstyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk tenking og overblikk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Høy gjennomføringsevne
 • Gode lederegenskaper
 • God leveringsevne og engasjement
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og motiverte kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • NSB årskort

Kontaktpersoner

Ruth Tuven
Telefonnummer: (+47) 91672750

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon