Rådgiver – Prosessforbedring og endringsledelse for forvaltning, drift og vedlikehold av ERTMS

Stillingsbeskrivelse

Divisjonen Digitalisering og teknologi har ansvar for utvikling og leveranser knyttet til digitalisering i Bane NOR, og har leveranseansvar for digitale teknologitjenester til de andre divisjonene i konsernet. Digitalisering og teknologi er spydspiss for utvikling av fremtidens jernbane, og har blant annet ansvar for anskaffelse og implementering av ERTMS, Norges nye digitale signalsystem. 

Kjøreveis-IKT i Digitalisering og teknologi er en enhet med 200 dyktige medarbeidere. Vi skal overta forvaltningen av ERTMS. Dette krever forberedelser, og vi ruster oss nå til å være klare for å forvalte, drift og vedlikeholde når dette settes i drift.

Til vår nyopprettede stilling som rådgiver søker vi deg som ønsker å påvirke og utvikle vår digitale systemreise innen forvaltning, drift og vedlikehold av ERTMS. Vi er på jakt etter deg som har sterk interesse for digitalisering og erfaring fra prosessforbedring og endringsledelse. Stillingens innhold vil variere over tid, og det er stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver

 • delta i ulike prosjekter og tiltak for utvikling, endring og forbedring tilknyttet forvaltning, drift og vedlikehold ved innføring av ERTMS
 • bistå i videreutvikling av vår driftsmodell for forvaltning, drift og vedlikehold av Norges nye digitale signalsystem
 • delta som del av et team, men også arbeide selvstendig med utvikling og forbedring av våre arbeidsprosesser innen forvaltning, drift og vedlikehold av ERTMS
 • fasilitere, dokumentere og lede workshoper med tverrfaglige team
 • sørge for at vårt styringssystem er oppdatert og gjenspeiler våre gjeldende prosesser og styrende informasjon innen vårt fagfelt
 • pådriver for optimalisering, digitalisering og effektivisering
 • koordinere pågående prosjekter med øvrige deler av enheten

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå
 • 2 – 5 års arbeidserfaring
 • erfaring fra prosjekter med endring og forbedring i fokus
 • gode ferdigheter som prosessleder
 • fordel med erfaring fra konsulentvirksomhet

Personlige egenskaper

 • god gjennomførings- og samarbeidsevne
 • relasjonsbygger og lagspiller
 • god forretningsforståelse
 • sterk interesse for teknologi og digitalisering
 • strukturert, resultatorientert og stå på-vilje
 • identifiserer deg med våre verdier; Åpen, Respektfull, Engasjert, Nytenkende

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Linda Vist
E-postadresse: Linda.Vist@banenor.no
Telefonnummer: +4748008146

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger