Saksbehandler/rådgiver arealforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen Transport og samfunn, avdeling Transport midt, trenger å styrke bemanningen. Vi har nå ledig stilling på seksjon Transportforvaltning Midt 2 (Møre og romsdal)

Transportforvaltningsseksjonene i Statens vegvesen har ansvaret for en rekke forvaltningsoppgaver som f.eks. plan og vegforvaltning, trafikksikkerhet, skiltmyndighet herunder permanent skilting og arbeidsvarsling. Videre har vi ansvar for signalanlegg samt støy, luft, vann, kollektiv, sykling og gange. Disse oppgavene er primært knyttet til riksvegnettet, men kan også være knyttet til fylkesvegnettet.

Kontorsted er Molde.

Arbeidsoppgaver

-      Saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer rådgivning og medvirkning i arealplansaker (internt og eksternt) og skrive uttaler til kommunale arealplaner. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med kommuner, øvrige offentlig etater og private aktører.

-      Saksbehandling etter vegloven. Dette omfatter behandling av søknader om avkjørsler og dispensasjon fra byggegrensen til riksveg.

-      Deltakelse i fagteam.

-      Andre oppgaver kan også være aktuelt ut ifra kompetanse og interessefelt til de som søker. Eksempelvis gjennomføringsavtaler, kvalitetssystem og prosessforbedring, eller oppgaver innen trafikksikkerhet, sykkel, gange, kollektiv og miljø.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Vi søker primært personer med planfaglig utdanning eller planfag innen fagkretsen (eksempelvis fysisk planlegging, regional utvikling, samfunnsgeografi og lignende). For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Personlige egenskaper:

-          Selvstendig og fleksibel

-          God gjennomføringsevne

-          Gode samarbeidsevner

-          Initiativrik og engasjert

-          Strukturert og analytisk

-          God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

-          Gode kommunikasjonsevner

 

Du må ha førerkort klasse B.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Linda Heimen på epost linda.heimen@vegvesen.no eller tlf 90133422

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger