Rådgiver operativ sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forebyggende sikkerhetstjeneste har fått økt oppmerksomhet i forsvarssektoren i de senere år. Den økte oppmerksomheten må sees i sammenheng med økt trussel- og sårbarhetsnivå. Forsvarsbygg, som sektorens byggherre, er avhengig av å planlegge og gjennomføre sine EBA prosjekter på en sikkerhetsmessig god måte. For å ivareta sikkerhetskravene og kundenes forventninger har avdelingen behov for å styrke kompetansen og øke ressursene innen forebyggende sikkerhetstjeneste generelt og prosjektsikkerhet spesielt.

Vi søker etter en engasjert og dyktig medarbeider til utfordrende stilling som rådgiver operativ sikkerhet. Rådgiver operativ sikkerhet skal ivareta avdelingens sikkerhetsarbeid på regionalt og lokalt nivå, samt utøve sikkerhetsarbeid i graderte prosjekter. Arbeidssted for stillingen er Bardufoss.

Les gjerne mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta avdelingens sikkerhetsarbeid på regionalt og lokalt nivå
 • Utøve rollene som lokal sikkerhetsleder og lokal datasikkerhetsleder
 • Utarbeide risikovurderinger, handlingsplaner og sikkerhetsdokumentasjon
 • Utøvelse av operativt sikkerhetsarbeid i graderte prosjekter
 • Opplæring, veiledning og rådgivning innen prosjektsikkerhet
 • Ivareta rapportering og oppfølgning av sikkerhetsavvik og sikkerhetshendelser
 • Prosjekt- og leverandøroppfølgning
 • Bistå med å integrere fagområdet i avdelingens virksomhetsstyring og oppdragsløsning
 • Bistå i utøvelse av seksjonens andre oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. I spesielle tilfeller kan lang og relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Nyutdannede med relevant mastergrad vil bli vurdert til stillingen.
 • Dokumentert kunnskap/erfaring fra forebyggende sikkerhetstjeneste (security).
 • God kjennskap til gjeldene bestemmelser, standarder og metoder
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid og god kunnskap om forsvarsektoren
 • Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og omgjengelig
 • Strukturert og nøyaktig
 • Pålitelig og ansvarsbevisst
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Et meningsfullt samfunnsoppdrag med faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter og gode treningsfasiliteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/ 1364) fra kr. 466 500 til kr.600 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Per Viggo Kristiansen
Telefonnummer: (+47) 48884417
Per Viggo Kristiansen
Telefonnummer: (+47) 48884417

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger