Rådgiver og seniorrådgiver innen jordobservasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Jordobservasjonssatellitter spiller en stadig større rolle i overvåkningen av vær, miljø og klima, og gir dessuten lange tidsserier til bruk innen geofysisk forskning. Det er også betydelige industriaktiviteter på dette feltet i Norge, både når det gjelder utstyr til satellitter, nedlesing av satellittdata og tjenester basert på satellittdata. Norge deltar i europeiske jordobservasjonsprogrammer gjennom både EU, ESA (European Space Agency) og EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites). 

Norsk Romsenter samarbeider tett med en rekke norske etater om prosessering og utnyttelse av satellittdata. Norsk Romsenter bidrar dessuten med FoU-midler til teknologi-, produkt- og tjenesteutviklingsprosjekter, både nasjonalt og gjennom europeiske programmer. 

Den neste fasen i EUs jordobservasjonsprogram Copernicus vil pågå i perioden 2021-2027, og i den anledning skal jordobservasjonsgruppen ved Norsk Romsenter styrkes med to faste stillinger.

Norsk Romsenter søker etter en rådgiver og en seniorrådgiver som kan bidra til å videreutvikle norsk jordobservasjon i skjæringspunktet mellom samfunnsnytte, forskning og næringsliv.

Stillingen vil inngå i Avdeling for forskning og jordobservasjon. 

Aktuelle arbeidsoppgaver for begge stillingene vil være

 • Tilrettelegging for nasjonal prosessering og utnyttelse av satellittdata
 • Oppstart og oppfølging av utviklingskontrakter
 • Evaluering av FoU-søknader innen jordobservasjon
 • Veiledning av norske bedrifter og institutter i.f.t. europeiske romprogrammer
 • Bidra i Norsk Romsenters informasjonsvirksomhet

I tillegg vil seniorrådgiver:

 • Bidra i internasjonalt komitearbeid i romprogrammer der Norge deltar
 • Bidra i nasjonalt utredningsarbeid innen romsektoren

Utdanning og erfaring

Søkeren må minimum ha utdanning tilsvarende mastergradsnivå.

En velegnet utdanningsbakgrunn for stillingene vil f. eks. være en mastergrad eller doktorgrad innen geofag, fysikk, ingeniørvitenskap, teknologi eller data.

For seniorrådgiver kreves minst 5 års erfaring fra utredningsarbeid, forskning, forvaltning eller næringsliv.

For rådgiverstillingen er det ønskelig med noe arbeidserfaring, men også helt ferske søkere med svært gode karakterer vil bli vurdert.

Andre relaterte utdannings- og erfaringsbakgrunner kan tenkes, men noe realfaglig bakgrunn fra universitet/høyskole er en forutsetning. 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og selvmotiverende
 • Gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
 • Analytisk og systematisk, med god skriftlig formuleringsevne

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk godt, både muntlig og skriftlig.

Arbeidet vil kunne medføre en del reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Kvinner oppfordres til å søke.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med minoritetsbakgrunn, hull i CV eller nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Søkeren må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til nivå HEMMELIG.

Norsk Romsenter kan tilby

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke utviklingen på et område med stor betydning for Norge
 • Sentralt beliggende og nyoppussede kontorer ved kollektivknutepunktet Skøyen i Oslo
 • Godt arbeidsmiljø med kollegaer som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stillingen som rådgiver lønnes i spennet 500.000 - 650.000.- pr år avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Stilling som seniorrådgiver lønnes i spennet 650.000 - 900.000.- pr år avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Terje Wahl på telefon 90 12 48 50 eller personalansvarlig Elin Stange Heikvam på telefon 91 12 40 82

Søknad med CV og dokumentasjon på all utdanning og erfaring som er relevant for stillingen sendes via søk på stillingen som vil ta deg til innlogging/registrering i Webcruiter jobbportal. Vi ber deg opplyse i søknaden hvilken av stillingene du søker på.

Kontaktpersoner

Elin Stange Heikvam
Personalansvarlig
Mobil: 911 24 082
Terje Wahl
Avdelingsdirektør
Mobil: 901 24 850

Hvem er Norsk Romsenter ?

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Norsk Romsenter er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Norsk Romsenter er lokalisert i Oslo og har 40 ansatte.