Rådgiver – økonomi i FoU

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett har i de senere år hatt ekstra fokus på profesjonalisering av vår forsknings- og utviklingsaktiveter (FoU). Dette har ført til at vår anseelse som FoU partner har økt, og vår innsats blir lagt merke til både i Norge og interasjonalt innen kraftindustrien. Vi har nå portefølje på rundt 70 prosjekter med ulike partnere. Dette medfører en god del planlegging, rapportering samt oppfølging både internt og eksternt. Til dette trenger vi støtte av en framoverlent og aktiv økonomiressurs. Vi ønsker også å øke andel ekstern finansiering og bli flinkere på å benytte muligheter som finnes i eksterne støtteordningener som Skattefunn, NVE ordning for finansiering av FoU, andre ordninger gjennom Norsk Forskningsråd, EU og andre.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i FoU avdelingen i divisjon Tekologi og utvikling.  Stillingen er lokalisert til Statnetts kontor i Trondheim. Noe reising på påregnes, hvorav Oslo vil være sentralt.

FoU er en sentral del av konsernets virksomhet - et strategisk virkemiddel - for å oppnå en rekke mål: Sikker og stabil kraftforsyning, reduksjon av kostnader, en effektiv og sikker arbeidshverdag samt en miljømessig utbygging som sikrer det biologiske mangfoldet. Du finner mer informasjon om Statnett FoU på http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Forskning-og-utvikling/ 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Kontroll og analyse av økonomien i prosjektene
 • Økonomisk oppfølging av flere prosjekter i en portefølje
 • Økonomisk rapportering i Norges Forskningsrådsprosjekter og EU prosjekter
 • Bistå programledere i rapporteringer til programstyre
 • Rapportering til mål og resultatsikringsmøter
 • Ha løpende dialog med divisjonscontroller, sentrale FoU ressurser, leverandører og samarbeidspartnere
 • Bistå i rapportering internt i Statnett på vedtatte KPIer
 • Vedlikeholde prosjektinformasjon i IFS (ERP systemet)
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognose

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen relevante fagområder
 • Relevant erfaring fortrinnsvis fra FoU virksonmhet
 • Gode kunnskaper i IFS eller annet ERP-system
 • Fordel med kjennskap til energibransjen
 • Ønskelig med erfaring fra Norske Forskningsrådets (NFR) kontrakter og EU kontrakter (7. ramme program og/eller Horizon 2020 programmet).
 • Ønskelig med ytterligere kjennskap til støtteordninger for FoU, som skattefunn og NVE ordning
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig

 Personlige egenskaper:

 • Pro-aktiv og oppsøkende
 • Jobbe selvstendig og evne til å prioritere
 • Rask, nøyaktig og strukturert
 • Positiv og godt humør
 • Evne til å holde god oversikt i en hverdag med tidvis høyt tempo
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Anders Granum
Telefonnummer: (47) 95 22 99 06
Sonja Monica Berlijn
Telefonnummer: +47 23903631

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger