Rådgiver mobilitet og digitalisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi er på utkikk etter medarbeidere som har kompetanse i skjæringspunktet mobilitet, dataanalyse og digitalisering.

Norconsult satser betydelig innen mobilitet og fremtidens transport, og vi arbeider med flere pågående oppdrag knyttet til hvordan vi kan bli bedre på å løse de komplekse spørsmålene knyttet til blant annet den raske teknologiske utviklingen i samfunnet, usikkerhetene knyttet til de langsiktige effektene av den pågående pandemien, samt hvordan vi skal kunne håndtere klima- og miljøutfordringene.

Vi opplever at den teknologiske utviklingen stiller høyere krav til oss med hensyn til digitalisering, kunnskap og implementering av ny teknologi innenfor mobilitet, innhenting og analyse av store og komplekse data, kompetanse på brukerbehov, etc. Vi ønsker å ansette personer som har "en fot i begge leire", det vil si både erfaring og kompetanse relatert til digitalisering, dataanalyse og IT generelt, men også mobilitet spesielt.

I faggruppen Mobilitet og samfunn jobber vi med forflytning av mennesker og varer på en bærekraftig, effektiv, trafikksikker og samfunnsøkonomisk lønnsom måte.

I arbeidet med å utvikle bedre mobilitet i form av fremtidsrettede transportløsninger som vil bidra til økt nytte for samfunnet, analyserer vi forflytning av både varer og mennesker. Mobiliteten påvirkes i stor grad av drivere i samfunnet, som for eksempel teknologisk og økonomisk utvikling, politiske føringer og atferd og preferanser blant transportører og individer. Disse driverne er viktige for mobiliteten i morgendagens samfunn. Å utforske mulighetsrommet for fremtidig mobilitet, er en viktig del av den satsingen vi gjør i Norconsult i arbeidet med mobilitet.

Mobilitet og samfunn er en del av Planavdelingen på divisjon Plan, Arkitektur og landskap som består av ingeniører, samfunnsvitere, arkitekter og planleggere med ulik fagbakgrunn. Faggruppen Mobilitet og samfunn er tilknyttet hovedkontoret, men vi har andre kontorer som også sitter på relevant kompetanse. I tillegg samarbeider vi tett med Norconsults IT-divisjon, som ligger i front på områder som avansert dataanalyse, maskinlæring, kunstig intelligens, digitalisering av prosesser og publikumsrettede løsninger. En viktig del av din rolle vil knyttes opp til dette samarbeidet.

Hva forventer vi av deg?

 For oss er det viktig at du:

  • Har en utdannelse innen datateknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi eller tilsvarende

  • Har sterke ferdigheter innenfor programmering, f.eks. Python/R

  • Har praktisk erfaring med data science, stordata, utvikling av datavarehus, BI eller maskinlæring.

  • Har relevant erfaring innenfor datanalyse, digitalisering og/eller mobilitet

  • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, og kvalitetsbevisst

  • Er strukturert og ansvarsfull

  • Er en lagspiller som fungerer godt i team

Vi oppfordrer både deg som ønsker å jobbe med tekniske og detaljerte utfordringer, samt deg med et mer overordnet og strategisk blikk, til å søke. Vi søker både deg som kun har noen års erfaring og deg som har lang erfaring.

Hvorfor bygge en karriere i Norconsult?

Som ansatt i Norconsult vil du få tilbud om eierskap og være en del av Norges største ansatteide selskap. Du vil få tilbudt en total kompensasjonspakke som er blant de beste i bransjen. Du kan forvente å arbeide i et selskap som satser på digitalisering og bærekraft og som ønsker at akkurat du også engasjerer deg i dette. Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger er viktig for oss.

Vi har en kultur basert på kompetansedeling og du kan forvente at dine kolleger vil ta seg tid til å hjelpe, det samme forventes av deg. Vi samarbeider tett i team på tvers av geografi og organisatoriske enheter - både i tilbuds- og prosjektfaser. Vi har ambisiøse og kunnskapsrike kollegaer med et sterkt fokus på å utvikle felles metoder, retningslinjer og best-practice innenfor fagfeltet gjennom diskusjoner rundt faglige problemstillinger. Vi kan garantere interessante samtaler ved kaffemaskinen (og Teams)!

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter. Vi vektlegger at ansatte kan utvikle seg innenfor ulike retninger, for eksempel innen fag, marked eller oppdrag.

Norconsults hovedkontor er lokalisert rett ved stasjonen i Sandvika, samt i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. I tillegg har vi fagmiljøer innen IT, transport og mobilitet som sitter spredt rundt i landet. Vi vil være fleksible med hensyn til kandidaters ønsker om kontorlokalisering.

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Edel Hovland Nordang
Avdelingsleder
Linda Alfheim
Gruppeleder
Telefonnummer: 45401743

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger