Rådgiver miljøstyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en selvstendig og engasjert person til seksjon for areal og miljø.  Seksjonen har ca 23 medarbeidere og har fagansvar for både miljø og arealplanlegging. Stillingen skal ha ansvar for å strukturere, forbedre og informere om klima- og miljøarbeidet i konsernet. Dette innebærer blant annet ansvar for utvikle og vedlikeholde miljøstyringssystem i tråd med ISO 14001:2015, utvikle og implementere miljøkrav i anskaffelser og sørge for intern veiledning og opplæring i miljøkrav og -systemer. Arbeidsted vil være Oslo.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i divisjon teknologi & utvikling (T&U).  Teknologi og utvikling har ansvaret for kraftsystemutvikling, prosjektutvikling og kabelprosjektene til Tyskland og England. Divisjonen har et konsernansvar for HMS og utvikling og implementering av ny teknologi. I tillegg er forskning og utvikling (FoU) og prosjektporteføljestyring en del av divisjonen.

 

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

 • Ansvar for å utvikle og forbedre miljøstyringssystemer
 • Utvikle og implementere fagspesifikke prosedyrer, maler og verktøy. Herunder miljøkrav til kjøp av varer og tjenester
 • Faglig veilede organisasjonen på miljøområdet
 • Utvikle og implementere tiltak for å håndtere miljø- og klimarisiko
 • Bidra til utviklingen og oppfølging av fellessystemer innen HMS, blant annet delta i revisjoner

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad i miljørelaterte fag
 • Erfaring med miljøstyringssystemer og/eller internkontrollsystemer
 • Erfaring i virksomhetsrapportering eller tilsvarende
 • Innsikt i myndighetsprosesser
 • Erfaring med bruk av GIS-verktøy er ønskelig
 • Førerkort kl. B

 

Personlige egenskaper

 • Har en strukturert arbeidsform og evne til å jobbe selvstendig
 • Gode muntlig og skriftlig kommunikasjonsferdigheter, på norsk
 • Evne til å bygge gode relasjoner på tvers i organisasjonen

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder, Ingrid Myrtveit, 951 72 725 For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

 

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett         

 • Vi  setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger