Rådgiver kulturminne

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Faglig ressurssenters seksjon for Kulturminne, bygg og miljø har ledig en to års midlertidig stilling.

Statsbygg forvalter 2,9 millioner m2. Dette er fordelt på 2300 bygninger hvorav 440 er vernet.I forbindelse med regionreformen flyttes saksbehandlingsoppgaver knyttet til vernemyndigheten fraRiksantikvaren til fylkeskommunene. Statsbyggs interne rutiner ogsystematikk for kontakt med nye vernemyndigheter skal endres og dette trengervi ekstra kapasitet til i en overgangsfase. Vi søker en person med rett kompetanse og motivasjon for dette arbeidet. Stillingen vil inngå som en del av et team med fire andre rådgivere innen kulturminne.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle samarbeidet mellom Statsbygg og de nye fylkeskommunene/kulturminnemyndighetene.
 • Følge opp kontakten med de nye kulturminnemyndighetene. 
 • Følge opp kontakten med de nye kulturminnemyndighetene.
 • Arbeid med interne rutiner for søknadspliktige tiltak og for kontakten med kulturminnemyndighetene.
 • Bidra til opplæring internt i Statsbygg om nye samarbeidsformer og rutiner.
 • Faglig rådgiving innen fagfeltet bygningsvern i byggeprosjekter og i forvalting, drift og vedlikehold av Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer.

Stillingen vil kreve noe reisevirksomhet innenlands ifm møter og befaringer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis master, men relevant bachelor i tillegg til relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå.
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Det er ønskelig med erfaring innen kulturminnesektoren og det er en fordel med kjennskap til statlig eiendomsforvaltning og praktisk kunnskap innenfor kulturminnevern.

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og positiv
 • Du må kunne ta initiativ samt tenke innovativt og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å se tverrfaglige sammenhenger og  våre kunders behov      

Vi tilbyr

 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.
 • Stillingen lønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver lønnes fra kr 500.000,- til 650.000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Lars Petter Bingh
fung. avdelingsdirektør
Telefonnummer: 45451600

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger