Rådgiver kulturminne

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Faglig ressurssenters seksjon for Kulturminne, bygg og miljø har ledig en to års midlertidig stilling i forbindelse innføring av regionreformen og flytting av vernemyndigheten fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Statsbyggs interne rutiner ogsystematikk for kontakt med nye vernemyndigheter skal endres og dette trengervi ekstra kapasitet og relevant kompetanse for å gjennomføre. Statsbyggforvalter 2,9 millioner m2. Dette er fordelt på 2300 bygninger hvorav 440er vernet. Stillingen vil inngå som en del av et team med fem andre rådgivere innen kulturminne.

Arbeidsoppgaver

Faglig rådgiving innen fagfeltet bygningsvern, både i byggeprosjekter og forvalting av Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer.

Følge opp kontakten med de nye vernemyndighetene. Bidra til å utvikle rutiner for samarbeid mellom Statsbygg og de nye vernemyndighetene innenfor kulturminnearbeidet. Følge opp arbeidet med nye rutiner internt i Statsbygg for å opprettholde rask saksbehandling og godt samarbeid med de nye vernemyndighetene, herunder digitalisering av søknadsprosessen.Utvikle og holde kurs internt i Statsbygg om de nye rutinene.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis master, men relevant bachelor i tillegg til relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå.
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Det er ønskelig med erfaring innen kulturminnesektoren og det er en fordel med kjennskap til statlig eiendomsforvaltning og praktisk kunnskap innenfor kulturminnevern.

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og utadvendt 
 • Du må kunne ta initiativ samt tenke innovativt og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å se tverrfaglige sammenhenger og  våre kunders behov      

Vi tilbyr

 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.
 • Stillingen lønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver lønnes fra kr 500.000,- til 650.000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Line Woxen
Seniorarkitekt
Telefonnummer: 918 06 606

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger