Rådgiver klima

Stillingsbeskrivelse

Om Divisjon  Utbygging

Utbyggingsdivisjonen har ansvaret for planlegging og bygging av de store vegprosjektene til Statens vegvesen, vi planlegger og bygger flere av Norges største vegprosjekter.

Som klima og miljøfagressurs hos oss ønsker vi at du skal utgjøre en forskjell i konkrete utbyggingsprosjekter, og samtidig få mulighet til å påvirke klima- og miljøresultatene til hele utbyggingsporteføljen.

Vi søker deg som ønsker å bidra til å utvikle samfunnet gjennom trygge og effektive transportløsninger og samtidig har et ekte engasjement for å redusere klimagassutslipp og negativ miljøpåvirkning fra samferdselsutbygging. For å nå de nasjonale målene innen klima og miljø så trenger vi deg som evner å finne gode løsninger i utbyggingsprosjekter, og samtidig klarer å ta med erfaringene fra prosjektene over til arbeidet med å forbedre divisjonens prosesser og systemer på klima og miljø.

Vi har et svært godt fagmiljø som spiller hverandre gode, hvor vi igjennom godt samarbeid og ulik spisskompetanse finner gode løsninger. Det er viktig for oss at du vil bidra til utviklingen av dette i kraft av den du er og det du kan.

Området du vil jobbe på er Fagressurs Klima og miljø som ligger under seksjon plan utbygging. Dette er en landsdekkende enhet med 25 medarbeider fordelt på ulike klima og miljøfagteam. Vi jobber nasjonalt og sitter fordelt over hele Norge - med leder plassert i Drammen.

Arbeidssted etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre og bidra til gode klima- og miljøløsninger i planleggingsprosjekter inkl. konsekvensutredninger og reguleringsplaner
 • Bidra til kontraktsutforming og utvikle kontraktskrav innen klima og miljø, og bistå utbyggingsprosjekter i tilbudsevalueringer
 • Bidra til at utbyggingsprosjektene når sine klima- og miljømål
 • Utføre klimagassberegninger
Kvalifikasjoner
 • Minimum master fra universitet eller høyskole med relevante fagkombinasjoner
 • Gode ferdigheter innen digitale verktøyer
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det legges vekt på at du:

 • er en innovativ og fremoverlent person som klarer å utvikle nye løsninger og implementere disse i en stor organisasjon i samarbeid med andre
 • har kjennskap og/eller erfaring med LCA-metodikk og klimabudsjett/-regnskap
 • har kunnskap om flere klima- og miljøfagfelt og klarer å arbeide med disse i en helhetstankegang
 • har erfaring med aktuelle klimagassverktøy
 • har gode formidlingsevner
 • kan jobbe selvstendig og at du raskt klarer å sette deg inn i ulike problemstillinger, føre teori ut i praksis og finne gjennomførbare løsninger
Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk
Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kontorsjef Tore Bjørkøyli på mobil 413 22347.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger