Rådgiver Jernbanekapasitet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Rambøll er en av de største leverandørene av rådgivertjenester til Bane NOR, men vi leverer også tjenester til Sporveien og andre aktører. Vi er med i flere av de store pågående InterCity-prosjektene.  I avdeling Bane er vi over 40 engasjerte medarbeidere som arbeider med varierte oppdrag innenfor skinnegående transport. I vårt fagmiljø har vi ekspertise på jernbanekapasitet, og vi jobber tett med våre nordiske kollegaer på området. For å styrke vårt miljø i Norge søker vi nå en rådgiver innen jernbanekapasitet som vil være med å planlegge framtidens jernbane.

Om stillingen 

Du vil få ansvar for infrastrukturdimensjonering og oppfølging av samfunns- og effektmål i våre baneprosjekter. Dette krever at du har inngående kjennskap til sammenhengen mellom togtilbud og infrastruktur og god evne til å videreformidle dette både til interne prosjektdeltagere og kundene våre. Rambøll er markedsledende på tverrfaglig prosjektering, og vi har hatt stor suksess med denne arbeidsformen i de store samferdselsprosjektene våre. Din rolle vil i stor grad kreve samarbeid med andre tekniske fag og særlig med våre dyktige spor- og signalressurser. Arbeidsoppgavene vil kunne spenne over alle prosjektfaser, fra tidlig utredning til byggeplan og variere fra overordnet koordineringsansvar til detaljerte analyser.

Viktige oppgaver vil være å:

  • Ivareta grensesnittet mellom signal, spor og trafikk i våre baneprosjekter
  • Gi råd om temaer som togtilbud, punktlighet og reisetid
  • Gjennomføre kapasitetsanalyser og beregninger
  • Koordinere fagteam i større prosjekter og samarbeide tett med Rambølls internasjonale kapasitetseksperter
  • Styrke og utvikle avdelingens fagmiljø

Hvem vi søker 

Vi ser etter deg som har stor interesse for skinnegående transport og som evner å se de viktige sammenhengene mellom trafikkutvikling og infrastrukturutbygging. Du har god kjennskap til kapasitetsfordelingsprosessen og strategisk ruteplanlegging. Operativ erfaring med trafikkstyring vil være en fordel. Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner for stillingen vil være:

  • Faglig tyngde og integritet, fortrinnsvis universitets- eller høyskoleutdanning
  • Erfaring med kjøretidsberegninger og trafikksimuleringer (OpenTrack, RailSys eller lignende) og/eller mer overordnede verktøy for beregning og visualisering.
  • Evne til og interesse for å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kollegaer i små og store prosjekter
  • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 

Rambøll tilbyr:

Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

Stasjoneringssted for stillingen vil være Skøyen (Oslo) eller Trondheim. For den rette kandidaten kan andre kontorsteder vurderes.

Velkommen som søker!

Send inn din søknad/CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene.

Vi kommer til å avvise anrop fra selgere og rekrutteringsselskaper og ber om at dette respekteres.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Kontaktpersoner

Kristin Fleisje
Telefonnummer: +47 93009348

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger