Rådgiver internrevisjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Internrevisjonen (IR) evaluerer og bidrar til forbedring av prosesser og tiltak som er etablert for risikostyring og måloppnåelse i Statsbygg. IR rapporterer direkte til administrerende direktør og bistår ledelsen i utøvelse av god virksomhetsstyring. Arbeidet er basert på anerkjente internasjonale standarder for utøvelse av internrevisjon (IIA IPPF). Virkeområdet til IR dekker hele Statsbyggs virksomhet.
 
Vi søker rådgiver med interesse for virksomhetsstyring og god forståelse for internrevisjon.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, utføre og rapportere operasjonelle revisjons og rådgivningsoppdrag
 • Delta i risikovurderinger og utarbeidelse av revisjonsplaner
 • Bidra i periodisk rapportering
 • Bidra til videreutvikling av internrevisjonsfunksjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Minimum 2 års relevant dokumentert erfaring
 • Fordelaktig med sertifisering (CIA, CISA, CRMA, diplomert internrevisor). Søkere forventes eventuelt å gjennomføre relevant sertifisering innen rimelig tid etter tiltredelse.
 • Fordelaktig med god forståelse innen virksomhetsstyring/risikostyring/prosjektstyring/ internkontroll
 • Fordelaktig med kunnskap om offentlig regelverk (virksomhets-/økonomistyring i staten, offentlige anskaffelser etc.)
 • Den utvalgte kandidaten må kunne oppnå sikkerhetsklarering og autorisasjon for nivå HEMMELIG i henhold til lov om nasjonal sikkerhet

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne som skaper tillit
 • Analytisk med evne til å se sammenhenger og sørge for helhetlig forståelse
 • Skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Selvstendig og initiativrik
 • Strukturert og resultat/-løsningsorientert
 • Ivareta faglig og personlig integritet            

Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig profesjonelt eiendomsmiljø
 • God pensjons og forsikringsordning, fleksitid og støtteordninger for trening
 • Hovedkontor sentralt beliggende i Byporten ved Oslo Sentralstasjon
 • Stillingen lønnes i stillingskoden som rådgiver fra 500 000, til 650 000,-,. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning vurderes

Kontaktpersoner

Richard Nylen
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 917 38 258

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger