Rådgiver - innkjøp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg kjøper varer og tjenester for rundt 6 milliarder kroner hvert år, og med stort og smått gjør vi rundt 1000 anskaffelser i året. Statsbygg gjennomfører til enhver tid ca. 150 byggeprosjekter og drifter og vedlikeholder 2,8 millioner m2 statlig bygningsmasse innenlands og i utlandet. Vi anskaffer varer og tjenester fra arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkervirksomheter og andre små og mellomstore bedrifter i bygge- og anleggsbransjen. Vi foretar også innkjøp i forbindelse med egen administrasjon, med vekt på konsulenttjenester og IKT-prosjekter.

Anskaffelser er strategisk viktig for Statsbygg, og det bidrar til at vi når våre mål til beste for våre kunder og samfunnet.

Seksjon for avtaleoppfølging og innkjøp søker nå etter en innkjøper som har lyst til å være med på å utvikle innkjøpsområdet i Statsbygg videre.

Vi søker en initiativrik person med gode relasjonsbyggende egenskaper.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere anskaffelser
 • Ha ansvar for egne innkjøpskategorier
 • Kontraktsinngåelse og kontraktsoppfølging
 • Oppfølging av etisk handel og miljø i kontraktene
 • Innkjøpsfaglig rådgivning og internkontroll i innkjøpsprosessene
 • Gjennomføre analyser knyttet til innkjøpsområdet
 • Kurs og opplæringsvirksomhet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på bachelor eller masternivå, gjerne innenfor områdene økonomi eller jus
 • Kjennskap til kategoristyring, innkjøpsanalyser og kontraksoppfølging vil være en fordel.
 • Kunnskap om og erfaring med offentlige anskaffelser, gjerne innenfor BAE-næringen

 

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, samarbeidsvillig og løsningsorientert
 • Systematisk og analytisk
 • God skriftlig formuleringsevne og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

 

Vi tilbyr

 • Stillingen plasseres i statens lønnsregulativ i kode 1434 rådgiver fra kr 480.000 - kr. 600.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø.

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger