Rådgiver innen skilt, reklame og arbeidsvarsling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Om Transport øst

I divisjon Transport og samfunn er 79 medarbeidere ansatt i avdeling Transport øst. Transport øst omfatter områdene Viken, Oslo og Innlandet. Avdelingen er delt i 5 seksjoner: En utredningsseksjon og i alt fire transportforvaltningsseksjoner som dels dekker geografiske områder og dels spesielle fagfelt. Avdelingen har også en liten stab.

Om Transportforvaltning øst 3

Seksjonen har for tida 7 medarbeidere fordelt på kontorstedene Drammen, Oslo, Kongsvinger og Lillehammer. Seksjonen driver med rådgiving og har foruten den utlyste stillingen, en trafikksikkerhetsgruppe som bistår resten av organisasjonen med fagressurser, revisjoner og inspeksjoner. Vi har også en liten gruppe med jurister som gir juridisk rådgiving til resten av avdelingen.

Vi har nå ledig stilling som rådgiver innen skilt, reklame og arbeidsvarsling.

Kontorsted avtales nærmere.

Arbeidsoppgaver

 • Regional samordning og koordinering av forvaltningsområdene skilt, reklame, og arbeidsvarsling
 • Rådgiver for avdelingsledelsen innen disse områdene.
 • Prosessansvarlig for to prosesser (arbeidsvarsling og vilkårsparkering)
 • Faglig rådgiving og støtte til saksbehandlerne, herunder bidra til kompetanseutvikling i avdelingen innenfor de nevnte fagområder
 • Være regionens bindeledd mot nasjonalt nivå, og bistå seksjonslederne med å sikre at nasjonale føringer og -policy blir ivaretatt
 • Delta i nasjonalt team for kontroll av arbeidsvarsling
 • Andre oppgaver som naturlig hører under disse områdene

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss en person med relevant utdanning tilsvarende minst bachelornivå. Det er videre ønskelig at du har erfaring innen ett eller flere av fagområdene som stillingen dekker. Det må forventes noe reiseaktivitet. Du må derfor ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt:  

 • Gode analytiske evner
 • Selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik
 • God gjennomføringsevne
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Har du spørsmål, ta kontakt med seksjonsleder Trygve Elvsaas på epost trygve.elvsaas@vegvesen.no eller på mobil telefon 918 20673.

Kontaktpersoner

Trygve Elvsaas
Seksjonsleder
Mobil: 918 20673

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger