Rådgiver informasjonssikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skalinnføres på hele jernbanenettet innen 2030. Med ERTMS vil trafikkstyringen påjernbanen bli digitalisert -- derfor kaller vi det jernbanens størsteIT-prosjekt.

Teamet for informasjonssikkerhet ivaretar programmets behov innen informasjonssikkerhet og sikkerhetsstyring. I teamets fagansvar inngårinformasjonssikkerhet, fysisk sikring, personellsikkerhet, samt etablering ogimplementering av nødvendige prosesser og prosedyrer. Teamet representererprogrammets sikkerhetsfaglige kompetanse og jobber tett med delprosjekteneinnenfor signalsystemer, trafikkstyring, ombordutrustning m. fl.

Vi leter etter deg som har kompetanse innen fagfeltet. Kanskje har du bred erfaring og jobbet en del år, kanskje har du en solidutdanning og kommer rett fra høyskole/universitet – vi ønsker uansett å hørefra deg!

Arbeidsoppgaver

 • bidra til at ERTMS følger lover, forskrifter og standarder for informasjonssikkerhet
 • bidra til å etablere og iverksette relevante deler av Bane NORs styringssystem for informasjonssikkerhet, herunder forsvarlig risikostyring
 • etablere og vedlikeholde prosjektrutiner og dokumentasjon
 • sikkerhetsfaglig støtte til prosjekter
 • gjennomføre interne revisjoner i program, delprosjekter eller mot leverandørene
 • gjennomføre verdivurderinger og sikringsrisikoanalyser av prosesser og systemer
 • følge opp og revidere leverandørers og entreprenørers arbeid med informasjonssikkerhet etter kontraktsinngåelse
 • ivareta koordinering med interne enheter og premissgivere i Bane NOR
 • promotere fokus på informasjonssikkerhet i programmet, samt bidra til at entreprenører og leverandører har prosesser for risikostyring relatert til informasjonssikkerhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • god kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, standarder og god praksis innenfor fagområdet
 • erfaring innen informasjonssikkerhet i større og teknisk komplekse prosjekter
 • grunnleggende forståelse for og gjerne erfaring fra sikkerhetsarbeid innen drift av IKT-løsninger
 • erfaring med styringssystem for informasjonssikkerhet basert på ISO27001 eller andre rammeverk
 • erfaring med rammeverk som IEC62443 og NIST-800 er en fordel
 • erfaring fra gjennomføring av verdivurderinger og risikoanalyser samt metodikk knyttet til dette
 • erfaring med leverandøroppfølging innen fagområdet
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • arbeider selvstendig, er strukturert og tar ansvar
 • god til å kommunisere og fremstår med faglig overbevisning
 • målrettet, har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet
 • evne til å skape godt samarbeidsklima
 • pålitelighet, integritet og god dømmekraft
 • må kunne sikkerhetsklareres hemmelig           

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til gode forsikringsordninger
 • årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Lars Strømmen
Telefonnummer: 95707113

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger