Rådgiver IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

For å styrke IKT funksjonen er det opprettet ny stilling som IKT rådgiver fra januar 2018. Åremålsstillingen er for to år med adgang til å søke tre års – samt ytterligere ett års – forlengelse. 

Stillingen er en av to IKT rådgivere, organisatorisk plassert i administrasjonsavdelingen og har hele sysselmannskontoret som arbeidsområde 

Mer informasjon om Sysselmannen finnes på vår hjemmeside www.sysselmannen.no. 

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no. Kopi av attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

 

Arbeidsoppgaver

 • Drift av Sysselmannens ikt løsninger og lokalt driftsansvar for ikt-løsninger i politiavdelingen.
 • Bidra med planlegging, design og utvikling av automatisert saksbehandling, blant annet ved hjelp av skjemaløsninger.
 • Bistå med drift og utvikling av Sysselmannens sambandsløsninger.
 • Teknisk installasjon og vedlikehold av PCer, skrivere, servere, nettverksprodukter, telefonsentral.
 • Brukerstøtte og opplæring på ikt-løsninger.
 • Prosjektering og kravspesifisering av nye ikt-løsninger.
 • Bidra til utarbeiding og oppfølging av strategier, tiltak og utredninger for IKT sikkerhet.

 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant utdanning på universitets- /høyskolenivå
 • Erfaring fra drift av Microsoft server og applikasjoner, inkludert MS server 2016/2012R2, AD, MS SQL, Exchange og Windows 10
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nødvendig nivå

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til følgende produkter: Public360, EpiServer, Fotoware, Prokom skjemaløsning, ArcGIS, Skype for business, MS Deployment, MX-One, BackupExec, Fortigate, Trend, Netapp SAN, HPE/Aruba nettverk
 • Kjennskap til web- og skjemautvikling
 • Kjennskap til politiets ikt løsninger
 • Erfaring fra gjennomføring av ikt prosjekter og digitalisering
 • Bred erfaring fra arbeidsområdet kan erstatte utdanningskravet.

 

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig og systematisk arbeid.
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet.

 

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og varierte oppgaver i storslått arktisk natur.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1436 rådgiver i statens lønnsregulativ, og vil etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli lønnet innenfor spennet kr 475.000. – 532.000,- pr år.
 • Polartillegg på for tiden kr 32 000 pr år.
 • Til stillingen hører fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ.
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse utgjør til sammen 18,2%.

Kontaktpersoner

Sverre Indredavik
administrasjonssjef
Telefonnummer: (+47) 79 02 43 01

Hvem er Sysselmannen på Svalbard?

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 41 stillinger og er organisert i tre avdelinger - en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet. I tillegg kommer engasjementer av kortere varighet, spesielt i sommerhalvåret.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.