Rådgiver i seksjon for Punktlighet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR har ansvar for trafikkstyring, informasjon til reisende og kundehenvendelser, kapasitetsfordeling og har kundeansvar for person- og godstogoperatørene.

Seksjon Punktlighet har ansvar for analyser, tiltak for økt punktlighet og datakvaliteten for historiske data. Disse dataene danner grunnlaget for kjøreveisavgift og ytelsesordningen i Bane NOR.

Vår kontaktflate er enheter i hele Bane NOR, Jernbanedirektoratet og togselskapene. Som rådgiver i Punktlighet vil du arbeide frem gode beslutningsunderlag slik at driftsstabiliteten på jernbanen i Norge blir best mulig. Du får jobbe i et spennende og utviklende fagmiljø som har et viktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

 • Rapportering og videreutvikling av rapporter
 • Kvalitetssikring av data i Bane NORs database TIOS, som danner grunnlaget for analyser, kjøreveisavgift og ytelsesordning
 • Behandling av klager på årsakskoder satt i forbindelse med forsinkelser, både fra togselskaper og internt i forbindelse med ytelsesordningen
 • Svare på henvendelser angående punktlighet og årsaker til forsinkelser
 • Delta i prosjekter som skal finne årsaken til forsinkelser og innstillinger
 • Følge opp forslagene til tiltak som kommer frem i prosjektene
 • Samarbeide med andre avdelinger i Bane NOR og togselskapene for å bedre driftsstabiliteten

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole-/universitetsutdanning med 1-3 års relevant erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Gode metodekunnskaper innen statistikk
 • Beherske avansert bruk av Excel
 • Kjennskap til programmering
 • Kjennskap til jernbanen eller annen kollektivtrafikk vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er nøyaktig og strukturert
 • Du er løsningsorientert, liker å ha kontakt med mennesker og har god gjennomføringskraft
 • Du har evne til å tenke helhetlig ved utarbeidelse av løsningsforslag
 • Du liker å arbeide med tall, har analytiske evner og er proaktiv når det gjelder å se muligheter for forbedringer

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid hos en viktig samfunnsaktør
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett på NSBs tog
 • Karrieremuligheter

Kontaktpersoner

Tone Norløff
Telefonnummer: (+47) 47970204

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon