Rådgiver i Kunde og trafikkinformasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kunde - og trafikkinformasjon i Bane NOR har blant annet ansvar for å gi reisende på stasjonene rask og riktig informasjon for å kunne ta egne og gode valg ved sine reiser med tog i Norge.

Bane NOR skal implementere togoperatørenes kundeløsninger på stasjoner og holdeplasser (bussoppstillingsplasser, skilter, informasjon osv) ved planlagte sporbrudd og stenging av strekninger.

Stillingene er nyopprettet og skal ha ansvar for at Bane NOR samarbeider og koordinerer dette arbeidet med togoperatørene.

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge tilgjengelig rutetilbud/transport på stengt strekning, videreutvikle alternative kollektivløsninger for effektiv håndtering av oppståtte- og planlagte avvik i togtrafikken
 • Koordinere samarbeid mellom transportaktørene for full utnyttelse av tilgjengelig kapasitet på berørt strekning
 • Implementere togoperatørenes kundeløsninger på Bane NORs stasjoner og holdeplasser
 • Utvikle informasjonssystem for ved oppståtte- og planlagte avvik
 • Utvikle og implementere system og prinsipper for kundeinformasjon, merking og skilting på stasjon og holdeplasser ved alternativ reise
 • Planlegge og følge opp gjennomføring av togoperatørenes alternative reise ved sporbrudd
 • Koordinere samarbeid om kundeinformasjon mellom Statens Vegvesen, kommuner, togoperatører, lokale administrasjonsselskap og Bane NOR ved sporbrudd og stengte strekninger
 • Kundeinformasjon og kommunikasjonsaktiviteter før og under sporbrudd
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, minimum bachelorgrad
 • Gode IKT kunnskaper (Microsoft Office)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunne sette seg inn i og analysere kundens behov
 • Forståelse og erfaring fra koordinering, planlegging og implementering av logistikkløsninger
Personlige egenskaper
 • Du er tydelig, utadvendt og selvstendig
 • Du har kundeforståelse og trives i et dynamisk arbeidsmiljø
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å inspirere og motivere
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner
Vi tilbyr
 • Et meningsfylt arbeid hos en viktig samfunnsaktør
 • Spennede, utfordrende og varierte arbeidsmiljø
 • Stort fagmiljø med høy kompetanse
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett på NSBs tog
 • Karrieremuligheter

Kontaktpersoner

Victor Hansen
Telefonnummer: (+47) 48204167
Victor Hansen
Telefonnummer: 48204167

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon