Rådgiver | GIS-Analytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har samlet kompetanse knyttet til tidligfase i en forretningsenhet, By og samfunn. Enheten har i dag rundt 50 medarbeidere med kompetanse og kunnskap som bidrar til verdiskaping for våre kunder og samfunnet. Vi har medarbeidere som jobber med mobilitet, analyser, arealplaner, utredninger, myndighetskontakt og eiendomsfaglig rådgiving i et livsløpsperspektiv. Spennende oppdrag og faglig utvikling er avgjørende i det daglige arbeidet vi gjør, om det er områderegulering for Drammen sykehus, etablere et selvkjørende busstilbud i Kongsberg, eller utvikling av eiendomsstrategien for en fylkeskommune eller Facility-Management rådgiver for private besittere, sykehusbygg eller Politiets sikkerhetstjenester. Du finner våre kontorer i Oslo på Ryen og Skøyen. Les mer om stillingen som kan bli din nedenfor.


Vår avdeling Analyse og Strategi er i stadig utvikling og vi ønsker derfor å styrke oss ytterligere. Avdelingen fokuserer på fremtidens verdiskaping, mobilitet og analyser. Avdelingen består av både oppdragsledere og analyseressurser som jobber sammen på oppdrag. Oppdragene er gjerne tverrfaglige, og vi samarbeider ofte med andre avdelinger i konsernet. Vårt mål er at våre produkter og tjenester bidrar til å utvikle samfunnet i en bærekraftig retning.
Vår oppdragsportefølje og vårt tjenestetilbud innenfor Geografiske Informasjon Systemer (GIS) utvikler seg i retning av større datasett, kobling mot eksterne API, automatisering av GIS-produkter og behov for å programmere smarte løsninger.
Du får muligheten til å ta en nøkkelrolle i denne utviklingen.

Primære arbeidsoppgaver:

 • Være en sentral ressurs innen GIS, med særlig vekt på analyse av data knyttet til demografi, verdiskaping og andre samfunnsrelaterte datasett.
 • Ta et faglig ansvar for utvikling av digitale analyseprodukter på GIS-området i forretningsenheten.
 • Produsere og levere kartbaserte analyser
 • Automatisere kart og analyser, slik at de lett kan produseres på nytt, for eksempel for et annet geografisk område.
 • Bygge modeller for geografiske analyser, som også inkluderer løpende oppdaterte data fra eksterne APIer.
 • Utdannelse på høyskolenivå eller høyere
 • 2-10 års erfaring, fortrinnsvis med GIS og/eller analyse.
 • Høy IT-kompetanse, enten gjennom utdanning eller erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne – på norsk og engelsk
 • Erfaring fra oppdragsledelse/oppdragsstyring vil være en fordel, men ikke et absolutt krav

 

Personlige egenskaper:

 • Sterke kvantitative analytiske egenskaper
 • Sterk kompetanse i ArcGIS (Desktop og Online)
 • Kunnskap og erfaring med
 • Koding – fortrinnsvis Python
 • Nedlasting av data via eksterne APIer
 • Bearbeiding og analyser av store datasett
 • Initiativrik – ser muligheter for nye eller forbedrete produkter og tjenester
 • Selvstendig – med gode samarbeidsegenskaper
 • Digitalt fokus
 • Du er lagspiller med fokus på kvalitet, fremdrift og økonomi
 • Om du i tillegg har erfaring eller interesse for samferdsel, kollektivtrafikk, bygg og eiendom, detaljhandel, delingsøkonomi eller fornybar energi er det et pluss.
   

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger