Rådgiver geodata og nettmodellering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til rene vassdrag og rent drikkevann til alle på Nedre Romerike? Vil du jobbe i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet - med utfordrende og varierte oppgaver?

Vi må videreutvikle våre avanserte prosessanlegg for å møte stor befolkningsvekst, skjerpede miljøkrav og klimaendringene de neste årene. For å sikre god styring og kvalitet på planarbeid, og gjennomføring av utviklingsprosjekter bygger vi opp kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Til utviklingsavdelingen søker vi en rådgiver geodata og nettmodellering med relevant teknisk kompetanse og erfaring. Du vil få oppgaver knyttet til både vannbehandling og avløpsrensing.

 

Arbeidsoppgaver

 • utvikling og bruk av kartdatabasen - Gemini VA
 • lede intern brukergruppe geodata
 • utvikling og bruk av NRV IKS sin stamnettmodell som er samordnet med eierkommunenes modell.
 • lede netteiernes brukergruppe for nettmodellering
 • gjennomføre, lede og samordne analyser og utredninger

 

 Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på Master- eller Bachelornivå. Erfaring kan erstatte formell utdannelse.
 • erfaring fra modellbygging og/eller digitalisering av data
 • faglig forståelse for hydraulisk modellering, analyse og relevante programverktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • jobber målrettet og effektivt
 • god til å samarbeide på tvers av fagområder
 • motiveres av kontinuerlig forbedringsarbeid
 • identifiserer deg med våre verdier

 

 Vi kan tilby

 • Spennende og varierte oppgaver i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet
 • Gode muligheter for faglig videreutvikling
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i kollektiv pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn.

Kontaktpersoner

Gunnar Bjørnson
Prosjekt- og plansjef

Hvem er Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS og Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS?

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen. Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. I selskapene er det totalt 89 ansatte. 

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og hygienefaktor, mens rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor. Vannforsyning og rensing av avløpsvann er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling, og må ligge i forkant av befolkningsutviklingen. 

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden