Rådgiver Forsvarsbyggs NATO prosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg prosjekt og avhending søker etter rådgiver til vårt NATO kontor. NATO kontoret identifiserer, planlegger og støtter prosjektgjennomføringen av NATO prosjekt porteføljen i Forsvarsbygg.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til forsvarlig drift i enheten
 • Bistå NATO kontoret og prosjektene
 • Fremskaffe og følge opp prosjekter
 • Utarbeide dokumenter og beslutningsunderlag
 • Oppfølging av NATO brukere
 • Koordinere innredning

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Må ha relevant utdanning på bachelornivå. Ønskelig med relevant utdanning på masternivå.
 • Må ha relevant erfaring fra prosjektarbeid. Må ha gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med erfaring fra statlig virksomhet.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO secret.

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert
 • Resultatorientert
 • Gjennomføringsevne
 • Analytisk

 

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (kode 1434) fra kr. 563 000 til kr. 601 000. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Christian Skjelderup
Telefonnummer: (+47) 488 67 692

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som ei vidareutdanning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du også gjer. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg. Vi er til for menige og befal og medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.