Rådgiver formidling og utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) ble etablert i 2012 som statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) mot eksplosjonsulykker, terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Seksjonen har 60 ansatte og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø med landets fremste kompetanse innen beskyttelse og sikring. NKSB leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter både i forsvarssektoren og staten for øvrig. Vi dekker et bredt spekter av tjenester – fra risikoanalyser og sikkerhetsfaglig rådgivning til prosjektering, forskning og utvikling. Vi søker nå etter rådgiver til ledelse av formidlings-, utviklings- og forbedringsprosjekter i NKSB. Stillingen er tillagt vår fagavdeling for FoU og formidling.

Forsvarsbygg er underlagt offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt offentlighetslovens § 25. Les mer om Forsvarsbygg på: www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb    

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder for NKSBs sentrale formidlingsaktiviteter, herunder årlig konferanse, trykte publikasjoner og digitale løsninger
 • Prosjektleder/prosjektstøtte for mindre FoU og rådgivningsoppdrag
 • Prosessleder for interne utviklings- og forbedringsprosjekt innen bl.a. porteføljestyring, virksomhetsstrategi og planverk, ressursstyring, utvikling av prosedyrer mm.     

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Relevant erfaring med kunnskapsformidling og prosessledelse
 • Erfaring fra arbeid med effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser er ønskelig
 • Gode IT-kunnskaper   
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering for Hemmelig/Nato Secret        

Personlige egenskaper

 • Høy gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert arbeidsform
 • Innovativ og initiativrik

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (kode 1434) fra kr. 523 200,- til kr. 691 400,-. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode lån, forsikrings,- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo 

Kontaktpersoner

Helge Langberg
Leder Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg
Telefonnummer: 906 89 579
Jørn Brunsell
Avdelingsleder FoU
Telefonnummer: 951 47 206

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger