Rådgiver FDV

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du et analytisk hode med levende interesse for digitalisering, endringsledelse, optimalisering av prosesser og vedlikeholdsstyring? Er du strukturert og jobber målbevisst? Blir du begeistret over hvilket potensial som ligger i å ta i bruk prediktivt vedlikehold? Da kan du være den vi ser etter!   

Linjeenheten Drift & Infrastruktur har det overordnede ansvar for fagområdene drift og infrastruktur i Avinor-konsernet. Enheten har høye ambisjoner for hvordan Avinor, som består av 44 ulike lufthavner, fremover skal optimalisere drift og vedlikehold. 

Stillingen er tilknyttet seksjon «FDV-styring og -dokumentasjon» og skal bidra til at konsernet når sine forretningsmål. Stillingen inngår i et tverrfaglig team, og skal bistå i arbeidet med å utvikle prosesser og sikre riktig vedlikehold av all infrastruktur.  Stillingen vil også bidra med å definere rammer for aktuelle IT-verktøy.  

Avinor drifter blant annet 1,2 mill m2 bygg og 1600 rullende materiell fordelt på våre lufthavner. Stillingen gir mulighet til å utfordre etablerte prosesser og drive teambasert utvikling basert på digitale løsninger.

Hovedoppgaver:   

 • Videreutvikle system for FDV som del av helhetlige systemverktøy og styringssystem     
 • Bidra i etablering av grensesnitt og datautveksling med andre systemer 
 • Standardisere og optimalisere bruken av FDV-system    
 • Utøve rådgivning, opplæring og brukerstøtte i Avinor-konsernet    
 • Jobbe med både overordnede og mer detaljerte oppgaver, individuelt og i team    

Kvalifikasjoner og erfaring:   

 • Høyere utdanning fra universitets- og/eller høyskole innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.     
 • Erfaring fra implementering av ERP / FDV-system er en fordel 
 • Kunnskaper om relasjonsdatabaser og SQL er en fordel 
 • Erfaring med optimalisering av prosesser, kjennskap til LEAN er en fordel    

Ellers bør du 

 • Ha evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger 
 • Være tillitsskapende og serviceorientert   
 • Være forretningsorientert – fokus på måloppnåelse    
 • Ha en strukturert og selvstendig arbeidsform – stor gjennomføringskraft    
 • Være proaktiv og nytenkende for fagområdet    

Vi tilbyr:  

 • Et godt arbeidsmiljø  
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo lufthavn
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. 
 • Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. 
 • Lønn og øvrige betingelser etter avtale. 

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.  

Noe reisevirksomhet må påregnes.   

Bli med å utvikle fremtidens luftfart. 

Kontaktpersoner

Finn Arve Guttormsen
Avdelingsleder

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger