Rådgiver FDV

Stillingsbeskrivelse

Har duet analytisk hode med levende interesse for digitalisering, endringsledelse,optimalisering av prosesser og vedlikeholdsstyring? Er du strukturert og jobbermålbevisst? Blir du begeistret over hvilket potensial som ligger i å ta i brukprediktivt vedlikehold? Da kan du være den vi ser etter!   
 
LinjeenhetenDrift & Infrastruktur har det overordnede ansvar for fagområdene drift oginfrastruktur i Avinor-konsernet. Enheten har høye ambisjoner for hvordanAvinor, som består av 44 ulike lufthavner, fremover skal optimalisere drift ogvedlikehold. 
 
Stillingener tilknyttet seksjon «FDV-styring og -dokumentasjon» og skal bidra til atkonsernet når sine forretningsmål. Stillingen inngår i et tverrfaglig team, ogskal bistå i arbeidet med å utvikle prosesser og sikre riktig vedlikehold avall infrastruktur.  Stillingen vil ogsåbidra med å definere rammer for aktuelle IT-verktøy.  
Avinordrifter blant annet 1,2 mill m2 bygg og 1600 rullende materiell fordelt på vårelufthavner. Stillingen gir mulighet til å utfordre etablerte prosesser og driveteambasert utvikling basert på digitale løsninger. 
 
Hovedoppgaver:  
 • Videreutvikle system for FDV som del av helhetlige systemverktøy og styringssystem     
 • Bidra i etablering av grensesnitt og datautveksling med andre systemer 
 • Standardisere og optimalisere bruken av FDV-system    
 • Utøve rådgivning, opplæring og brukerstøtte i Avinor-konsernet    
 • Jobbe med både overordnede og mer detaljerte oppgaver, individuelt og i team    
 
Kvalifikasjoner og erfaring:   
 • Høyere utdanning fra universitets- og/eller høyskole innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.     
 • Erfaring fra implementering av ERP / FDV-system er en fordel 
 • Kunnskaper om relasjonsdatabaser og SQL er en fordel 
 • Erfaring med optimalisering av prosesser, kjennskap til LEAN er en fordel    
 
Ellers bør du 
 • ha evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger 
 • være tillitsskapende og serviceorientert   
 • være forretningsorientert – fokus på måloppnåelse    
 • ha en strukturert og selvstendig arbeidsform – stor gjennomføringskraft    
 • være proaktiv og nytenkende for fagområdet    
 
Vitilbyr:  
 • Et godt arbeidsmiljø  
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo lufthavn
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 
I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig ogkundeorientert. 
 
Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk,herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavnkan fremlegges og godkjennes. 
 
Lønnog øvrige betingelser etter avtale. 
 
AvinorAS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturellbakgrunn.  
 
Noereisevirksomhet må påregnes.   
 
Kontaktperson : Avdelingssjef Finn Arve Guttormsen.
 
Bli med å utvikle fremtidens luftfart. 

Kontaktpersoner

Finn Arve Guttormsen
Telefonnummer: +4790689753

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger