Rådgiver Drifts Operativt Senter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Transport har ansvaret for all skinnegående arbeidskjøring i Bane NOR. Vi anskaffer og leier ut skinnegående lastetraktorer, vedlikeholdstog og snøryddingsmaskiner til områdene. Vi er totalt ca. 80 medarbeidere som har ansvar for maskinforvaltning, opplæring og sertifisering av førere, operasjonell oppfølging og tilrettelegging.

Vi er på jakt etter en medarbeider som kan være med å videreutvikle vårt driftsoperative senter. Stillingen skal støtte og veilede i utøvelsen av Bane NOR’s Trafikkvirksomhet, være en ressurs overfor linje og prosjekter i forbindelse med trafikkutøvelse og påse ivaretakelse av relevant offentlig og internt regelverk knyttet til arbeid i og nær Bane NOR’s infrastruktur.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning og oppfølging av ledere og operativt personale innenfor Bane NOR’s egentransport
 • Gjennomføre operative kontroller
 • Saksbehandling trafikksikkerhet innenfor Bane NOR’s egentransport
 • Driver av forbedringer og utvikling innenfor forvaltningen av egentransport under sikkerhetsgodkjenningen
 • Informasjon og koordinering på tvers av Bane NOR’s organisasjon innenfor området egentransport
 • Delta i oppstartsmøter og verne/sikkerhetsmøter
 • Samarbeide med øvrig kvalitet og sikkerhets ansvarlige i Bane NOR
 • Delta i Transport sin DROPS-vaktordning.
 • Delta i undersøkelser og granskninger av relevante hendelser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sertifisert som fører
 • 3-5 års erfaring fra operativ virksomhet som fører
 • God kjennskap til utarbeidelse av risikoanalyser
 • God kjennskap til bruk av synergi
 • Ønskelig med utdanning innen kvalitets- og sikkerhetsledelse eller tilsvarende
 • Ønskelig med kompetanse innen utvikling og tolkning av operativt regelverk
 • Ønskelig med kompetanse innen veiledning og undervisning
 • Erfaring fra revisjoner og granskning av hendelser vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er strukturert, nøyaktig og analytisk
 • Du har evne til å sette deg raskt inn i varierte problemstillinger og skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Du er motivert og endringsvillig, tar initiativ og er selvgående
 • Du oppnår resultater og evner å gjennomføre

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å påvirke i en bransje i utvikling!
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø
 • P.t personalbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Rune André Eriksen
Telefonnummer: (+47) 45480874

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon