Rådgiver digitalt arkiv

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NITTEDAL KOMMUNE - For å kunne gi innbyggere, næringsliv og frivillige gode tjenester og en effektiv forvaltning (Digitalt førstevalg) har vi ambisiøse mål innen digitalisering. På veien inn i digital livsform, skal store deler av kommunens tjenester omgjøres til digitale prosesser og automatiserte funksjoner. Kommunen skal etablere en virksomhetsarkitektur som legger et grunnlag for å realisere kommunens strategiske styringsmål.

Enhet for digitalisering har ansvar for å at teknologien understøtter og muliggjør kommunens behov innenfor digitalisering, samt sørge for god drift av systemer og sikker infrastruktur. Digitaliseringsenheten er i dag 14 årsverk og 3 lærlingestillinger, fordelt på områdene IT- drift, IT utvikling, dokumentsenter og innbyggerdialog (servicetorg).   

NITTEDAL KOMMUNE har behov for å styrke sitt team innenfor digitalisering, og søker nå 

Rådgiver digitalt arkiv

Vi søker etter en kollega som har god kunnskap om arkiv og god arkivforståelse, samt god IT- og prosjektleder kompetanse . Vår nye kollega skal videreutvikle elektronisk saksbehandling, jobbe aktivt med kvalitetskontroll, forbedring av prosesser og være med å videreutvikle rutiner. I tillegg til å yte god bistand og service til publikum og medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til at dokumentsenterets daglige oppgaver er ajour
 • analysere og forbedre prosesser
 • utarbeide, oppdatere og vedlikeholde gode rutiner i forbindelse med elektronisk dokumentbehandling
 • holde oversikt over dataflyten og integrasjoner med andre systemer/arkiv løsninger
 • bistå i arbeid med masterdata management
 • bistå med systemtekniske utfordringer i forbindelse med elektronisk arkiver
 • prosjektleder/ ressurs i aktuelle prosjekter
 • rådgiver for øvrige ansatte i forbindelse med elektronisk arkiv

Kvalifikasjoner

Utdannelse:  

 • bachelor/master innen IT (Høyere utdannelse innen IT/digitalisering/økonomi)
 • relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • sertifisering innen prosjektledelse

Krav til erfaring:

 • innen digitale arkiv og løsninger  
 • prosjektledererfaring ved innføring av digitale arkiver
 • kunnskap innen offentlige anskaffelser og avtaler
 • kjennskap til kommunemarkedet og gjerne fra leverandørsiden
 • erfaring fra arbeid med forbedringsprosesser
 • erfaring med bruk av prosjektveiviseren

Det er ønskelig at du også har:

 • erfaring innen digitalisering av kommunal virksomhet
 • erfaring fra masterdata management
 • god økonomi og forretningsforståelse
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne     

Personlige egenskaper

 • genuint opptatt av å forenkle, fornye og forbedre ved bruk av teknologi
 • evne til å jobbe selvstendig, systematisk og effektivt - også under press
 • gode samarbeidsevner og god kundeforståelse
 • evne til oversikt og prioritere arbeidsoppgaver
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø
 • trimrom
 • gratis parkering
 • elbilladning
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsordning

Kontaktpersoner

Bente Larsen
Enhetsleder Digitalisering
Mobil: 992 75 374

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har over 24000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.