Rådgiver - byggesak

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Enhet arealforvaltning i Etat Teknisk drift behandler hvert år flere hundre saker fordelt på 27 medarbeidere. Enheten er flerfaglig og består av mange dyktige og erfarne medarbeidere, med variert utdanningsbakgrunn, herunder blant annet ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, jurister, naturforvaltere.

Hovedoppgavene i enheten er knyttet til byggesaksbehandling, veiledning i regelverk og planforståelse, kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, kart og geodataforvaltning. Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og kommunens innbyggere. Vi tilbyr deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver ved byggesakskontoret. 

Vikariat for et år 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene for stillingen er varierte og spennende og omfatter bl.a. behandling av innkomne søknader om byggetiltak, dispensasjonsbehandling, klagebehandling, ulovlighetsoppfølging og tilsyn, samt veiledning av kommunens innbyggere og ansvarlige foretak.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller bachelorgrad i relevant utdanningsretning for behandling av saker etter plan og bygningsloven.
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

Personlige egenskaper

 • Du har godt humør og god arbeidsholdning.
 • Du er effektiv, strukturert, har evne til å foreta selvstendige vurderinger, tar beslutninger og kan ta i et tak der det trengs.
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst
 • Fleksitid og lønn etter avtale
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • God pensjonsordning og ulykkes - og gruppelivsforsikring.
 • Tilsetting vil være som rådgiver eller konsulent og skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.

Søkere som gjør bruk av fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på dette i søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.

Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju

Kontaktpersoner

Geir Aspenes
Enhetsleder
Telefonnummer: 416 05 327

Hvem er Stjørdal Kommune?

Værnesregionen er et godt etablert samarbeid om en rekke kommunale tjenester mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal. Værnes i Stjørdal kommune er det geografiske knutepunktet i regionen. Tjenestetilbudet i kommunene er godt, og avstanden mellom det urbane og det landlige er relativt kort innenfor regionen. Slagordet til Værnesregionen er "Fra fjord til fjell" - som er akkurat det de seks kommunene kan by på.