Rådgiver bygg og eiendomsoptimalisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå en erfaren rådgiver innen bygg og eiendomsoptimalisering til en spennende nyopprettet stilling. Vil du være med å bidra i utvikling av et av landets mest spennende eiendomsmiljøer?

Rådgiver bygg og eiendomsoptimalisering vil bistå eiendomsavdelingene med opplæring og rådgivning innen prosjektledelse av små og store vedlikeholdstiltak, leietakertilpasninger og større ombyggingsprosjekter. I tillegg vil stillingen innebære oppfølging av tilstandsanalyser og bistand ved planlegging av vedlikehold med mål om redusert vedlikeholdsetterslep. Dette krever god kjennskap til relevante lover og regler. Hos oss vil du ha ansvar for å bidra til at vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen fremstår enhetlig, med god registrering av utført arbeid.

Du vil i tillegg gjennomføre interne revisjoner av ulike byggeprosjekter i divisjonen, samt revisjon av leverandører der ansvar er delegert i form av avtaler/kontrakt, retningslinjer og samarbeidsprosjekter. Du vil ha ansvar for å initiere og bistå i gjennomføring av nye eller endrede krav innen fagområdet og bidra til å utvikle en kvalitet- og sikkerhetskultur i divisjonen.

Du vil inngå i Eiendomsfaglig stab, i seksjonen Miljø, teknikk og sikkerhet, men vil jobbe tett med andre avdelinger i Eiendom, og andre divisjoner i Bane NOR.

 

Arbeidsoppgaver

 • Yte faglige råd, støtte og opplæring, samt gjennomføre interne revisjoner av små og store byggprosjekter og leverandørrevisjoner
 • Bistå i forbindelse med utforming av krav og prosjektering av vedlikeholdstiltak, leietagertilpasninger og ombyggingsprosjekter
 • Bistå byggherrerepresentant i byggprosjekter gjennom oppfølging av prosjekter
 • Bistå ved innhenting og utarbeidelse av tilstandsanalyser, yte rådgivning og støtte ved planlegging av vedlikeholdstiltak
 • Bistå i innkjøpsarbeidet av tjenester innen området
 • Være oppdatert på gjeldende lover og regler innen fagområdet og bistå ved utarbeidelse av styrende dokumentert internt i Bane NOR
 • Være pådriver for nye innovative løsninger og beste praksis innen fagområdet
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan det være andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/ingeniør innen byggfag og relevant erfaring
 • Kunnskap om relevante lover, regelverk, forskrifter og standarder.
 • Gode datakunnskaper og erfaring med bruk av FDV-systemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Målrettet, systematisk og resultatorientert
 • Åpen, engasjert og profesjonell
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en spennede stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø med konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Lyse og trivlig lokaler i Oslo sentrum

Kontaktpersoner

Lise Kristin Sunsby
Telefonnummer: +47 926 07 327

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon