Rådgiver bygg- og eiendomsforvaltning

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsområder vil være oppgaver knyttet til oppfølging av bygg- og eiendomsforvaltning i Region nord. Herunder:

 • utvikling av bygg- og eiendomsområdet i tråd med etatens strategier og målsettinger
 • profesjonell og enhetlig håndtering av kontrakter for eksisterende og nye leieforhold
 • oppfølgingsarbeid knyttet til interne instrukser og andre aktuelle rutiner og retningslinjer
 • utarbeidelse av kravspesifikasjon og oppfølging av anbud som gjelder anskaffelse nye bygg samt drift og vedlikehold på eksisterende bygg
 • daglig oppfølging av bygg- og eiendomsdrift, samt oppfølging av FDV-systemer
 • utarbeidelse av saksfremlegg til ledelsen
 • arealeffektiviserende tiltak knyttet til regionens bygningsmasse
 • jobbe strategisk i forhold til nedskalering av bygningsmasse

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha minimum 3 års utdanning fra høyskole med relevante fag. Har du sterk og allsidig praksis fra fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan dette kompensere for manglende formell utdanning.
 • Vi ønsker at du har relevant erfaring fra arbeidsområdet (byggteknisk bakgrunn og/eller erfaring fra eiendomsforvaltning)
 • Førerkort klasse B

Du vil få jobbe selvstendig, i team med enhetens øvrige medarbeidere, og med enhetens ledelse. Det er viktig at du også har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, da stillingen innebærer stor grad av kontakt med både eksterne og interne samarbeidspartnere. Du må videre ha evne til å håndtere mange og ulike arbeidsoppgaver samtidig.

Videre ser vi at du har en god økonomiforståelse og gode IKT-kunnskaper, herunder god kjennskap til officeprogramvare.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ønsker vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Mette Brenden
Seksjonsleder
Telefonnummer: 90179737

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger