Rådgiver - arealplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Enheten Tekniske tjenester består av fagenhetene Plan og byggesak, Geodata, Kommunalteknikk og Naturforvaltning. 

Plan og byggesak sammen med Geodata har til sammen 13 årsverk. I ansvarsområdet inngår blant annet overordnet strategisk planlegging, arealplanlegging, behandling av reguleringsplaner, kartvedlikehold og -publisering, samt forvaltning av kommunens GIS-system. 

Enheten er en viktig premissleverandør for utvikling av Sortland kommune og Vesterålen. Vi søker en samfunnsengasjert planlegger som ønsker å være en del av dette teamet. Stillingen er fast - 100%.

 

Arbeidsoppgaver

Oppgaveporteføljen kan tilpasses ved tilsetting. Relevante arbeidsoppgaver er:

 • Behandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven
 • Analyse- og utredningsarbeid
 • Samfunnsplanlegging
 • Prosjektledelse, selvstendig ledelse av større og mindre prosjekter innenfor fagområdet
 • Støtte hele plankart-prosessen - det gjelder både reguleringsplaner og arealplaner samt vedlikehold av kommunens planregister med planbase
 • Levere beslutningsgrunnlag for ulike planprosesser (blant annet med temadata og analyser)
 • Andre relevante oppgaver kan tillegges stillingen

 

Kvalifikasjoner

 • 3- 5 års relevant utdannelse fra universitet/høgskole
 • Gode kunnskaper og erfaring i bruk av relevant lovverk med tilhørende forskrifter
 • Erfaring med saksbehandling innenfor fagfeltet
 • God kompetanse på bruk av ulike datasystemer, spesielt innenfor GIS (ArcGIS, Gisline og QGIS)
 • Utdanning, erfaring og dokumenterte resultater fra denne type stillinger vil bli vektlagt.
 • Førerkort klasse B

 

Krav til språkkunnskaper

Stilles krav om minimum Norskprøve 3 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 

Vi ser etter deg som er:

 • Nøyaktig og nytenkende med evne til å bygge positive relasjoner
 • Fokusert på samarbeid- og kommunikasjon
 • God til å gjennomføre og oppnå resultater
 • God på muntlig og skriftlig fremstilling

Personlig egnethet vil bli vektlagt i tilsettingsprosessen.

  

Vi kan tilby deg

 • En utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende innen utvikling av gode, profesjonelle og effektive tjenester
 • Fleksibel arbeidstid
 • Variert arbeid i et positivt og engasjerende kollegium
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling i kompetansesterkt fagmiljø
 • Gunstig pensjonsordning
 • Gode lønnsvilkår etter avtale

 

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

 

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 

Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Kontaktpersoner

Jan Harry Johansen
Avdelings ingeniør
Telefonnummer: (+47) 761 09 105

Hvem er Sortland kommune?

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.

Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass. Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no