Rådgiver arbeidslivskriminalitet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er en stor offentlig oppdragsgiver og har stort fokus på å bidra til seriøsitet og like vilkår innen vårt virksomhetsområde. Vi søker derfor en rådgiver for å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og du vil arbeide og inngå i et team innen fagområdet.

En hovedoppgave vil være å bidra med veiledning og opplæring av ansatte, innleide og leverandører i våre prosjekter slik at de best mulig kan fremme ønsket praksis samt følge opp og forebygge brudd på regelverk.

Bane NOR har inngått en samarbeidsavtale med skatteetaten for utveksling av informasjon og skal også ta i bruk IKT-systemet HMSREG for å bidra til etterlevelse av internt og eksternt regelverk. Både samarbeidsavtalen og HMSREG skal bidra til å følge gjeldende regelverk og å etablere like konkurransevilkår for leverandører og sikre rettigheter for de arbeidstagere som utfører oppdrag for Bane NOR.

En stor del av oppgaven din vil i starten være å veilede i- og følge opp bruk og innhold i HMSREG i en implementeringsfase og du vil ha et nært samspill og nærhet til prosjektene og skal bistå prosjektene/ kontraktsansvarlig ved å støtte og veiledning på løpende forespørsel. Dette er en spennende stilling innen et nytt fagområde i stor utvikling.

Stillingen rapporterer til fagleder SHA/LA/HMS. Arbeidssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver

  • Veilede og støtte prosjekter og staber i deres arbeid mot arbeidslivskriminalitet
  • Bidra til enhetlig, hensiktsmessig bruk av HMSREG og andre støtteverktøy
  • Opplæring i bruk av HMSREG
  • Følge opp bruk av Bane NORs samarbeidsavtale med skatteetaten
  • Opplæring innen fagområdet arbeidslivskriminalitet
  • Delta ved revisjoner innen fagområdet
  • Utvikle og forvalte styrende dokumenter
  • Bidra til videreutvikling av faget arbeidslivskriminalitet i Bane NOR
  • Bistå ved seksjonens øvrige oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning. Erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning.
  • Erfaring fra bygg og anleggsbransjen, entreprenørvirksomhet eller byggherreorganisasjon
  • Erfaring fra undervisning, opplæring eller kontrollvirksomhet
  • Gode IT-kunnskaper og erfaring med bruk av saksbehandlingsverktøy som Word, Excel, PowerPoint og Sharepoint
  • Kunnskap om: Arbeidsmiljøloven, Lov om offentlige anskaffelser, Allmenngjøringsloven og tilhørende forskrifter
  • Ønskelig med erfaring fra forskjellige samfunnsområder og tillitsverv
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeids
  • og kommunikasjonsegenskaper.
  • Tillits
  • og kontaktskapende med høy integritet
  • Strukturert, løsningsorientert, nøyaktig og analytisk.
  • Evne til å jobbe selvstendig og å se, initiere og fullføre oppgaver.
  • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier; åpen, engasjert, nytenkende og respektfull.

Vi tilbyr

  • Ansettelse i en virksomhet som holder høyt faglig nivå og som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver
  • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger
  • Spennende oppgaver i samarbeid dyktige kolleger og sterke fagmiljøer
  • Årsbillett med NSBs tog
  • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Anne Nøkleberg
Fagleder SHA/LA/HMS
Telefonnummer: Tlf. 913 39 369
Rune Brandal
Fagansvarlig Arbeidskriminalitet
Telefonnummer: Tlf. 905 53 338

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon