Rådgiver anskaffelser IKT og Digitalisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Asker kommune er i spennende utvikling med mange pågående aktiviteter som skal sikre engasjement, nærhet og delaktighet mellom kommunen og innbyggere, frivillighet og næringsliv. Gode digitale løsninger og en sikker digital infrastruktur er et viktig virkemiddel for å lykkes med dette. 

Vi i avdeling Digitalisering søker etter en engasjert og dyktig rådgiver som skal lede anskaffelsesprosesser samt følge opp inngåtte avtaler knyttet til kommunens digitale portefølje.

Sammen med dyktige kolleger vil du jobbe med å sikre at Asker kommune har gode løsninger for både innbyggere og ansatte.

Asker kommune har forpliktet seg til å implementere FNs mål for bærekraft, noe som også vil gi føringer for arbeidet innen anskaffelser av digitale systemer. 

Vi tilbyr utstrakt bruk av hjemmekontor og har god teknisk støtte for dette.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning til organisasjonen knyttet til anskaffelser av digitale løsninger
 • Gjennomføre markedsundersøkelser innen ulike teknologiområder
 • Lede og gjennomføre anskaffelser 
 • Forhandling
 • Forvaltning/oppfølging av inngåtte kontrakter

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå. Lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God kjennskap til FOA og LOA
 • Minimum fem års relevant erfaring, herunder forhandlingsledelse
 • Erfaring med kontraktsoppfølging
 • God kjennskap til statens standardavtaler
 • Søkere må beherske norsk tilsvarende høyere nivå (Bergenstesten) skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig at søker har god teknologiforståelse

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er positiv, strukturert, sosial og selvgående. Du trives godt med høyt tempo og entusiastiske kolleger, men klarer greit å skjerme deg når du har behov for å fordype deg i en arbeidsprosess. Du har et godt blikk for kvalitet og forbedringspotensiale, og er ikke redd for å si hva du mener. Du må kunne kommunisere og samarbeide godt på tvers av ulike profesjoner/ fagmiljøer. Stillingen forutsetter en god organisasjons- og rolleforståelse.

Vi tilbyr

 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø 
 • Faglige utfordringer 
 • Stor påvirkningsgrad på egen jobbsituasjon 
 • Gode muligheter til faglig vedlikehold og oppdatering
 • Hjemmekontor og fleksitid
 • Lønn i henhold til lov- og avtaleverk 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsinformasjon

Det er planlagt å gjennomføre en intensiv intervjurunde med 1. og 2. gangs intervjuer. Aktuelle kandidater må kunne delta på intervju følgende datoer:

Første intervju 5. november og 6.november

Andre intervju 10. november og 11. november

Intervjuene vil kunne gjennomføres digitalt.

Kontaktpersoner

Kolbjørn Martin Johansen
Avdelingsleder IKT-drift
Mobil: 951 43 754
Ragnar Husum
Avdelingsleder digitalisering
Mobil: 991 03 950

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.