Rådgivende ingeniør elektro til Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe i et tverrfaglig rådgivermiljø som gir deg faglige og utfordrende oppgaver?

Regjeringen etablerte i 2012 et Nasjonalt kompetansesenter for beskyttelse og sikring av statens eiendommer, bygg og anlegg (EBA) mot eksplosjonsulykker, terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) er organisert som en egen enhet i Forsvarsbygg, og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø. NKSB er landets ledende miljø for kunnskap og løsninger for sikring av EBA og jobber med risikovurderinger, planlegging og prosjektering av sikringstiltak samt forskning og utvikling (FoU).

Prosjekteringsavdelingen i NKSB driver planlegging og prosjektering i alle faser, fra idè/ behov, via skisse/ forprosjekt til detaljering og oppfølging i byggefasen. Vi har ansvarsrett for relevante fagområder og utfører generell prosjektering med en spisskompetanse innen EBA med spesielle behov for beskyttelse og sikring, samt forsvarsspesifikke anlegg (eksempelvis fjellanlegg, kommunikasjons/radaranlegg, ammunisjonslager med mer). Vi samarbeider nært med andre fagmiljøer i Forsvarsbygg, blant annet rådgivermiljø med spisskompetanse innenfor elektronisk sikring. Vi prosjekterer bygg og anlegg i hele landet.

Vi opplever en stadig økende etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å utvide vårt miljø med en erfaren elektroingeniør som kan styrke vårt tverrfaglige prosjekteringsmiljø. Vi søker deg som har erfaring fra rådgiverbransjen med prosjektering av elektriske anlegg.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering av generelle elektrotekniske anlegg og anlegg med spesielle krav til beskyttelse og sikring samt forsvarsspesifikke anlegg.
 • Varierte arbeidsoppgaver i alle planfaser, hovedsakelig med forprosjekter, detaljprosjektering og beskrivelse av elektrotekniske anlegg samt oppfølging i utførelsesfasen. Det kan være aktuelt med prosjektering av alarm og signalanlegg i samarbeid med avdeling for elektronisk sikring.
 • Rådgiver med et elektrofaglig perspektiv i prosjekter som har spesielle beskyttelses- og sikringsbehov.
 • Prosjekteringsgruppeledelse kan være aktuelt.
 • Bidra i forsknings- og utviklingsprosjekter kan være aktuelt..

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning minimum på bachelornivå. Ønskelig med relevant utdanning på masternivå.
 • Ønskelig med installatørgodkjenning.
 • Ønskelig med erfaring innen DAK
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten må ha god vandel og kunne sikkerhetsklareres til strengt hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og ansvar
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Strukturert arbeidsform
 • Gode kommunikasjonsegenskaper

 

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør/ senioringeniør (kode 1087/1181; kr 499 600 - 704 800) iht Statens lønnsregulativ
 • Vi kan tilby gode muligheter for utvikling og spesialisering i et robust prosjekterings- og forskningsmiljø med landets fremste kompetanse på fysisk sikring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Tverrfaglig prosjekteringsmiljø
 • Sosialt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Kontaktpersoner

Marte Oftedal
Telefonnummer: (+47) 95248674

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger