PST søker nysgjerrig og teknisk kompetent endisiplinanalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Liker du å grave i store datamengder for å finne relevant informasjon og mønstre? Er du nysgjerrig og har stor interesse for ny teknologi og elektronisk kommunikasjon? Evner du over tid å se etter små detaljer som kan utgjøre en stor forskjell? Da kan du være den vi leter etter!

Vi søker nå etter en nysgjerrig og teknisk endisiplinanalytiker til innhentingsavdelingen i PST. Vi søker deg som har interesse for og liker å holde deg oppdatert på hvordan teknologi fungerer og om trender innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, slik som ulike kommunikasjonsplattformer og sosiale medier. Samtidig har du evnen til å bruke dette kreativt og målrettet for å løse arbeidsoppgavene.

Arbeidsoppgaver

I stillingen som endisiplinanalytiker hos oss må du like å grave deg ned i tekniske detaljer, og å jobbe systematisk og målrettet for å få tak i og forstå teknisk innhentet data fra blant annet kommunikasjonskontroll. 

Like viktig er det at du klarer å formidle funnene dine på en lettforståelig måte til etterforskere, jurister og andre kolleger som kanskje ikke har like god teknisk forståelse som deg. Vi jobber teambasert, men du vil også samarbeide med det etablerte fagmiljøet på seksjonen. I tillegg til planlagte og løpende arbeidsoppgaver forventes det at du raskt setter deg inn i og bidrar til å løse saker på kort varsel.

I en hektisk arbeidshverdag må du kunne bearbeide og analysere store informasjonsmengder. Du må videre kunne levere rettidig informasjon til beslutningstakere. Du vil være med å drifte og videreutvikle fagsystemene våre, delta i metodeutvikling og prosjektarbeid, samt samarbeide nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker primært deg som har minst tre års fullført relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, f.eks. politi(høg)skole- eller fra Forsvaret, eller utdanning innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Betydelig erfaring kan kompensere for manglede formell utdanning.
  • Det er et krav at du har gode tekniske og analytiske ferdigheter. Eksempel på tekniske ferdigheter kan være erfaring med bearbeiding av store datasett ved hjelp av dataverktøy eller annen erfaring innen informasjons- eller kommunikasjonsteknologi.
  • Du må ha relevant erfaring med analyse av logg- og nettverkstrafikk, samt kompetanse innenfor nettverksprotokoller og datateknisk metodebruk.
  • Arbeidserfaring fra etterretningsarbeid eller etterforskning er ønskelig, og erfaring med kommunikasjonskontroll eller bearbeiding av annen teknisk innhenting vektlegges positivt. Du må beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig, og ha meget god fremstillingsevne på engelsk.

Personlige egenskaper

  • Som person er du kreativ, systematisk og løsningsorientert med en utpreget interesse for ny teknologi. Du ser muligheter og løsninger der folk flest anser dataene som ikke lesbare, og du evner å få oversikt over store mengder ustrukturert informasjon og å presentere funnene dine på en lettforståelig og presis måte, både skriftlig og muntlig.
  • Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og setter pris på et mangfoldig arbeidsfellesskap. Du er god til å bygge relasjoner og fremme dialog og kunnskapsdeling internt på seksjonen og i organisasjonen.
  • Ettersom dine arbeidsoppgaver er styrt av omskiftelige prioriteringer, er det viktig at du er fleksibel. Det forventes at du viser vilje og evne til endring og nytenkning i så vel faglige som organisatoriske spørsmål. Du er robust og evner å styre din egen arbeidshverdag og å ta ansvar for faglig koordinering med samarbeidende enheter. Når du støter på utfordringer, hjelper du dine kolleger og din leder med å finne løsninger.
  • Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel, og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.  

Vi tilbyr

Arbeidshverdagen hos oss er spennende. Du vil få mulighet til å styrke egen fagkompetanse og tilegne deg ny kompetanse innenfor et tverrfaglig miljø. Du må like å bli utfordret, og du vil få muligheten til å påvirke hvordan arbeidsprosesser og metodikk kan forenkles og forbedres. Vi tilbyr gode muligheter for egenutvikling, og vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og dele kunnskapen din med de andre på seksjonen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 615 800 – 752 800 (ltr. 67-77) som ingeniør (SKO 1082), overingeniør (SKO 1087), senioringeniør (SKO 1181), rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Turnusarbeid må påregnes. Det er seks måneders prøvetid for stillingen

Søknad og prosess   

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Kontaktpersoner

Aina
Avsnittsleder
Telefonnummer: +47 233 05 000
Anita
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 233 05 000

Hvem er PST - Politiets sikkerhetstjeneste?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Les mer om PST - Politiets sikkerhetstjeneste og se flere ledige stillinger