PST søker erfaren IT-sjef

IT-sjef

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å lede vår IT-seksjon, som består av høyt kvalifiserte medarbeidere med bred kompetanse innen en rekke ulike teknologiområder? Som IT-sjef får du ansvaret for IT-seksjonen i PSTs teknologiavdeling. Teknologi er et satsningsområde i PST, noe som innebærer økt oppdragsmengde for seksjonen. Stillingen innebærer budsjett- og personalansvar, og inngår i teknologiavdelingens ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver

Seksjonen har ansvar for drift, support, forvaltning og utvikling av PSTs IT-infrastruktur og IT-systemer. Vårt Security Operation Center (SOC) er også som en del av seksjonen. Det forventes at du som leder sørger for kontinuerlig organisasjonsutvikling av egen seksjon og bidrar til helhetlige løsninger for PST.

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker en erfaren IT-sjef med god kompetanse innen teknologi. Du må ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Lederutdanning er ønskelig.

Du har gjennom praksis vist at du som leder evner å oppnå meget gode resultater, både innenfor eget ansvarsområde og til beste for resten av virksomheten. Vi ser etter en leder som evner å styre tjenesteleveranser innen IT mot PSTs overordnede mål. Du er opptatt av virksomhetens behov, og løser sammen med dine medarbeidere behovene for bedre IT-løsninger og evner å kommunisere disse tilbake til ikke-teknologer.

Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode engelskkunnskaper. 

Personlige egenskaper

Som leder er du i stand til å øke dine medarbeideres motivasjon i krevende perioder. Du sørger for sikker daglig drift og både håndterer og trives i hektiske situasjoner. Videre motiveres du av å hente frem det beste i dine ansatte og kolleger. Du er en god relasjonsbygger og meget bevisst på å fremme et godt samarbeidsklima.

Du har analytiske evner og er god til å identifisere rotårsaker og finne strukturerte løsninger til en kompleks organisasjon. Samtidig søker du kontinuerlig etter forbedringer i et helhetlig perspektiv.   

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en nøkkelrolle i PSTs virksomhet, som har stor betydning for hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag. Stillingen har gode utviklings- og påvirkningsmuligheter, og du blir en del av et hektisk og inspirerende miljø. PST er opptatt av å investere i sine medarbeidere og legger til rette for kurs- og kompetanseutvikling.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 906 000–1 014 900 som seksjonssjef (SKO 1211). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Det er en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Kontaktpersoner

Geir Garø
Avdelingsdirektør teknologi
Telefonnummer: 23 30 50 00

Hvem er PST - Politiets sikkerhetstjeneste?

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.