PST søker deg med kunnskap om Microsoft infrastruktur til vår teknologiavdeling

Microsoft systemadministrator

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Motiveres du av å være en del av et spennende teknisk fagmiljø med dyktige teknologer samtidig som du bidrar til vårt viktige samfunnsoppdrag? Da kan du være den vi ser etter!  

Arbeidsoppgaver   

 • Teknisk ansvar for tjenester og deler av vår Microsoft-infrastruktur 
 • Daglig drift, vedlikehold og kontinuerlig forbedringsarbeid 
 • Etablering og videreutvikling av vedlikeholdsrutiner 
 • Videreutvikling av komplekse og kritiske systemløsninger 
 • Analysere omfanget av sårbarheter og situasjonsbildet 
 • Vurdere risiko og aksjoner mot tjenester og infrastruktur som leveres  
 • Rådgi rundt arbeidsmetoder, teknologivalg og systemløsninger 
 • Deltakelse i viktige teknologiprosjekter i PST. Teknologi er et satsingsområde for PST, og vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og forbedring for å opprettholde kvalitet på̊ tjenester og systemstøtte levert til virksomheten   

Kvalifikasjoner  

Det er ønskelig med erfaring fra og god kunnskap om et eller flere av følgende temaer: 

 • Microsoft produkter, spesielt Active Directory DS og System Center Configuration Manager 
 • Microsoft server og klientmiljøer 
 • Applikasjonsdistribusjon og automatisering av driftsoppgaver 
 • Scripting som eksempelvis Powershell, samt erfaring med verktøy for logg-aggregering og analyse  
 • Erfaring med prosessledelse
 • Kjennskap til rammeverk for beste praksis som ITIL, COBIT eller Lean er en fordel  

Det er ønskelig med relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdannelse.  Det er en fordel med relevant driftserfaring fra større IKT-miljøer. Selv om du er nyutdannet, så kan det hende det er nettopp deg vi ser etter! Nyutdannede oppfordres til å søke.  

Du må være norsk statsborger og tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.  

Personlige egenskaper  

 • Endringsvilje og teknologisk interesse – du holder deg oppdatert på ny teknologi, IT-sikkerhet og generelle IT-trender i samfunnet 
 • Du er serviceinnstilt og liker en systematisk arbeidsform  
 • Å dele kunnskap og dokumentere ditt arbeid er naturlig for deg 
 • Du er en initiativtaker og slipper ikke oppgaver før de er fullført 
 • Det er naturlig for deg å jobbe både selvstendig og som aktiv teamdeltager med et positivt bidrag til arbeidsmiljøet 
 • Du evner å formidle tekniske budskap på en forståelig måte og er god i dialog med både brukere, kolleger og systemeiere. Du er opptatt av å forstå deres behov og bidra til et produkt som gjør det mulig for PST å utføre sitt samfunnsoppdrag  

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. 

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.  

Vi tilbyr  

 • Muligheten til å jobbe kreativt med teknologi 
 • Muligheter for egenutvikling, og vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og dele din kunnskap med kolleger  
 • Deltakelse i større og mindre faggrupper avhengig av din bakgrunn, erfaring og kompetanse  
 • Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 504 700 – 704 900 som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (SKO1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner 
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %) 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes, og stillingen vil på sikt kunne inngå i en beredskapsordning 

Søknad og prosess  

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.  

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor grensene av arbeidsgivers styringsrett.

Kontaktpersoner

Jonas Rambæk
Partner
E-postadresse: jonas.rambaek@capus.no
Telefonnummer: +47 932 42 133
Lars Følstad
Rekrutteringsassistent
E-postadresse: lars.folstad@capus.no
Telefonnummer: +47 901 64 707

Hvem er PST -?

PST er en arbeidsplass som ikke ligner noen andre. Vårt hovedansvar er å forebygge lovbrudd som kan true landets sikkerhet. Det gjør vi ved å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Arbeidsmåtene og metodene vi bruker er varierte, men sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Hos oss får du muligheten til å skape et tryggere Norge og det er nettopp det som gjør PST til en spennende arbeidsplass.