PST søker deg med kunnskap om Microsoft infrastruktur til vår teknologiavdeling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Motiveres du av å være en del av et spennende teknisk fagmiljø med dyktige teknologer samtidig som du bidrar til vårt viktige samfunnsoppdrag?

Da kan du være den vi ser etter! 

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av daglig drift og vedlikehold, kontinuerlig forbedringsarbeid samt etablering og opprettholdelse av vedlikeholdsrutiner. Du vil få teknisk ansvar for tjenester og deler av vår Microsoft infrastruktur. Du vil også få mulighet til å delta i viktige teknologiprosjekter i PST.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som ivrer etter å bygge, drifte og videreutvikle en skalerbar, robust og sikker IT-infrastruktur. Du er godt kjent med scripting og automatisering og er ikke redd for å utfordre deg selv og lære noe nytt. 

Det er ønskelig med erfaring fra og god kunnskap om et eller flere av følgende temaer:

  • Microsoft produkter, spesielt Active Directory DS og System Center Configuration Manager. 
  • Microsoft server og klientmiljøer
  • Applikasjonsdistribusjon og automatisering av repeterende driftsoppgaver.
  • Scripting som eksempelvis powershell, samt erfaring med verktøy for logg-aggregering og analyse.

Erfaring med prosessledelse og kjennskap til rammeverk for beste praksis som ITIL, COBIT eller Lean er en fordel.

Du er opptatt av informasjonssikkerhet og digitale sårbarheter, og er oppdatert på nyheter og trender. Dette gjør deg i stand til å analysere omfanget av sårbarheter og situasjonsbildet og vurdere risiko og aksjoner mot tjenester og infrastruktur som leveres. 

Det er ønskelig med relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, og det er en fordel med relevant driftserfaring fra større IKT-miljøer. Relevant erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdannelse. Selv om du er nyutdannet, så kan det hende det er nettopp deg vi ser etter! Nyutdannede oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har stor endringsvilje og teknologisk interesse, og som holder deg oppdatert på ny teknologi, IT-sikkerhet og generelle IT-trender i samfunnet. 

Du er bevisst og tydelig på din rolle som leverandør av tjenester og liker en systematisk arbeidsform.

Å dele kunnskap og dokumentere ditt arbeid er naturlig for deg. Du er en initiativtaker og slipper ikke oppgaver før de er fullført. Det er naturlig for deg å jobbe både selvstendig og som aktiv teamdeltager med et positivt bidrag til arbeidsmiljøet. Du evner å formidle tekniske budskap på en forståelig måte og er god i dialog med både brukere, kolleger og systemeiere. Du er opptatt av å forstå deres behov og bidra til et produkt som gjør det mulig for PST å utføre sitt samfunnsoppdrag.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.     

Vi tilbyr

Teknologi er et satsningsområde for PST og vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og forbedring for å opprettholde kvalitet på tjenester og systemstøtte levert til virksomheten. Du vil delta i større og mindre faggrupper avhengig av din bakgrunn, erfaring og kompetanse. Du vil bli utfordret på dine fagkunnskaper og mulighet til å påvirke arbeidsmetoder, teknologivalg og systemløsninger. Du vil få jobbe med drift, kontinuerlig forbedring og videreutvikling av komplekse og kritiske systemløsninger. 

Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med teknologi. Vi tilbyr muligheter for egenutvikling, og vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og dele din kunnskap med kolleger. 

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 504 700 - 704 900 som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (SKO1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Det er god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Noe reisevirksomhet må påregnes, og stillingen vil på sikt kunne inngå i en beredskapsordning. Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor grensene av arbeidsgivers styringsrett. 

Arbeidssted: Nydalen, 0421 Oslo

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.   

Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.        

Kontaktpersoner

Solveig Flekstad Lavik
Avsnittsleder
Telefonnummer: 23 30 50 00

Hvem er PST - Politiets sikkerhetstjeneste?

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Les mer om PST - Politiets sikkerhetstjeneste og se flere ledige stillinger